AXEL EGGERT – DYREKTOR GENERALNY EUROFERU KOMENTUJE

Parlament Europejski wysłał jasny sygnał, że carbon border ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz do przejścia przemysłu w kierunku neutralności klimatycznej.  Musi on wypełnić lukę wynikającą z różnicy kosztów emisji dwutlenku węgla w porównaniu z globalnymi konkurentami i importem, zamiast zastępować lub zmniejszać obecne poziomy ochrony przed ucieczką emisji – carbon leakage. To głosowanie pokazuje, że Parlament zamierza bronić produkcji i miejsc pracy w Europie –  powiedział Axel Eggert, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Stali EUROFER.

Axel Eggert.

Zdaniem dyrektora samo zastąpienie bezpłatnych certyfikatów CO2 środkiem granicznym i pełne narażenie się na koszty unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji byłoby złą polityką. Produkcja stali pierwotnej stanowi trzy piąte produkcji europejskiej i tacy producenci musieliby ponieść koszty emisji dwutlenku węgla co najmniej dwudziestokrotnie wyższe niż światowi konkurenci eksportujący do UE.

Europejskie koncerny stalowe rozpoczęły wiele projektów w celu opracowania i wdrożenia przełomowych technologii niskoemisyjnych. To przejście zakończy się sukcesem tylko w odpowiednich warunkach rynkowych, które będą ułatwione dzięki wspierającym ramom obejmującym skuteczne środki dotyczące ucieczki emisji. Cały przemysł europejski, a szczególnie stal, potrzebuje równych międzynarodowych reguł gry – takich, które sprzyjają uczciwej konkurencji, wspierają inwestycje w innowacje i wprowadzanie przełomowych technologii. Konieczne jest stworzenie rynków na materiały ekologiczne, a także dostępność odpowiednich niskoemisyjnych źródeł energii (…)

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU „MH” 7/2021