Aktualności,  NASZA ROZMOWA

PRZEŁOM MOŻLIWY W DRUGIM PÓŁROCZU

ROZMOWA „MH” Z KAZIMIERZEM POZNAŃSKIM PREZESEM ZARZĄDU IZBY GOSPODARCZEJ METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU

„MH”: Rok 2020 przebiegał w niezwykłych uwarunkowaniach z powodu pandemii. Jak w tej złożonej sytuacji poradziła sobie Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i firmy w niej zrzeszone?

Prezes Kazimierz Poznański.

K.Poznański: Pandemia koronawirusa dotknęła gospodarkę całego kraju. Nie dziwi więc, że miała także wpływ na działalność naszej Izby. Szczególnie dotyczyło to aktywności międzynarodowej.

Wystarczy wspomnieć, że ostatnie wydarzenia międzynarodowe miały miejsce 23 stycznia w Aachen, Niemcy, gdzie odbyło się doroczne spotkanie recyklerów metali „EUREGIO Get together”. Środowisko recyklerów reprezentowane było przez 7 firm i 14 osób, zaś z firm członkowskich były obecne: Anmet, Gruba Recykling, KGHM Metraco, Prodigo i RMC Polska.

Z kolei w dniach 7-9 lutego wziąłem udział w 7th Indian International Materials Recycling Conference and Exhibition w New Delhi w Indiach zorganizowaną przez Indyjską Izbę Recyklingu, z którą nasza Izba rozpoczęła rozmowy nt. bilateralnej współpracy.

Zaś 11 lutego w Madrycie odbyło się ERA MEETING organizacji EURIC. Na tym spotkaniu Izbę reprezentował członek zarządu Marek Suchowolec, który przedstawił referat na temat „Recycling in Poland 2019/2020”. Potem to wszystko uległo gwałtownemu przerwaniu. Nie odbyło się m.in. Polsko Niemieckie Spotkanie Recyklerów Metali Nieżelaznych, które ma już bogatą wieloletnią tradycję, wiele innych inicjatyw uległo po prostu zamrożeniu.

Firmy członkowskie radziły sobie ze zmiennym szczęściem – raz lepiej, raz gorzej. Należy jednak zwrócić uwagę na dobre wyniki takich czołowych przedsiębiorstw członkowskich jak KGHM Polska Miedź S.A., ZGH Bolesław S.A. czy też Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”.

Czynnikiem, który pomógł w osiągnięciu całkiem dobrych wyników były na pewno wysokie ceny metali, które szczególnie zaczęły rosnąć w czwartym kwartale. Bardzo mocno,

zwłaszcza w drugim, jak i trzecim kwartale na covidowym wyhamowaniu w Automotive

ucierpiały krajowe odlewnie aluminium i ich produkcja.

„MH”: Jakie były główne założenia działalności Izby na rok 2020? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

K.Poznański: Izba jak zwykle koncentrowała się na obronie interesów sektora metali nieżelaznych, w środowisku zmieniających się przepisów prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Organizowaliśmy w tym zakresie konsultacje, telekonferencje i o ile było to możliwe spotkania. Część tych działań dotyczyła pakietu antycovidowego rządu, jego kolejnych „edycji”, ale również Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego Izba zgłosiła Program „Zeroemisyjny Recykling 2030”.

Z kolei spora część działań była związana ze zmianami w ustawie o odpadach i w aktach prawnych z nią powiązanych. Wiele wysiłku i czasu poświęciliśmy na przygotowanie stanowisk w sprawie nowych zaostrzonych poziomów NDS i DSB dla ołowiu i kadmu. Pod koniec roku zaczęliśmy prace nad przygotowaniem stanowiska w sprawie nowego rozporządzenia unijnego w sprawie baterii i zużytych baterii.

Izba wzięła też udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej – DG EMPL do ram strategicznych UE (2021-2027) dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (EU Strategic Framework on Health and Safety at Work [2021-2027]). W swej opinii odnieśliśmy się m.in. do raportów naukowych ECHA dotyczących nowych zaostrzonych NDS i DSB metali w środowisku pracy. Tutaj Izba była widoczna tak, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Do zrealizowania niewątpliwie pozostają te zadania, które zostały przerwane przez pandemią, a więc spotkania B2B organizowane na różnych poziomach i w różnych zasięgach geograficznych. Tego brakuje, tej bezpośredniej wymiany poglądów i rozmów handlowych.

Rok 2021 przynosi wiele zmian prawnych, w tym również tych związanych z nowymi para podatkami – opłatą mocową. Firmy branży metali nieżelaznych, w tym te najbardziej energochłonne odczują to na własnej skórze.

„MH”: Jakie działania podejmowała Izba w celu złagodzenia skutków tej opłaty?

K.Poznański: Izba, jako członek założyciel Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Forum CO2, razem z innymi organizacjami branżowymi, które skupiają 8 sektorów przemysłu energochłonnego, wielokrotnie właśnie w ramach Forum występowała w kwestii opłaty mocowej. Forum jest tym miejscem, gdzie nasz przemysł metali nieżelaznych wraz z pozostałymi członkami Forum pracowało nad wspólnym w tej sprawie stanowiskiem.

„MH”: Jak Pan ocenia inicjatywy i decyzje rządu mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w tym trudnym okresie?

K.Poznański: Na pewno inicjatywy rządu mające na celu wsparcie przedsiębiorców – Tarcze AntyCovidowe należy ocenić jako pożądane instrumenty wsparcia, zwłaszcza na początku pandemii, kiedy trzeba było działać szybko i pomagać firmom w obniżaniu obciążeń np. w zakresie składek ZUS-owskich, wypłatach postojowego, różnego rodzaju pożyczek czy to z urzędów pracy czy z PFR. Ale wraz z rozwojem pandemii i przeciąganiem się jej w czasie, odnoszę wrażenie, że trudno tu mówić o kompletnym zbilansowaniu, stąd nsłusznie mówimy o pewnym łagodzeniu skutków i możliwym wsparciu.

„MH”: Jak zapowiada się rok 2021? Jakie wnioski dla dalszej działalności wynikają z dotychczasowych doświadczeń? Jak przygotowaliście się, by sprostać nowym wyzwaniom?

K.Poznańki: Rok 2021, zwłaszcza jego pierwsza połowa, zapowiada się – jak sądzę – jako kontynuacja obecnej sytuacji pandemicznej. Rozpoczęcie masowych szczepień antykoronawirusowych daje jednak nadzieję, że sytuacja będzie się polepszać i już w drugim półroczu jest duża szansa, że wrócimy do „normalności”. Na horyzoncie rysują się też pewne możliwości pozyskiwania środków zarówno z Programu Spójności, jak i Funduszu Odbudowy- Krajowego Planu Odbudowy, czy też Sprawiedliwej Transformacji. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W „MH” 5/2021