Aktualności

ZMARŁ JERZY BERNHARD

W dniu 26 lutego br. zmarł znany i ceniony w środowisku hutniczym menedżer – Jerzy Bernhard, który od 1998 roku był prezesem zarządu Stalprofil SA.

„Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, iż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych zmarł z przyczyn naturalnych Pan Jerzy Bernhard, prezes Zarządu Spółki. Pan Jerzy Bernhard pełnił funkcję prezesa Zarządu Spółki nieprzerwanie od dnia 30 października 1998 roku. Z

Jerzy Bernhard miał 70 lat, był absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od mistrza do zastępcy kierownika wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcję prezesa Zarządu Stalprofil Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 roku był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym w Hucie Katowice S.A. Od 1998 roku pełni funkcję prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Stalprofil S.A.