Aktualności

ADITYA MITTAL DYEKTOREM GENERALNYM

Aditya Mittal.

Zarząd ArcelorMittal poinformował 11 lutego, że Aditya Mittal, obecnie prezes, dyrektor finansowy i dyrektor generalny ArcelorMittal Europe, zostanie dyrektorem generalnym firmy. Lakshmi N. Mittal, który założył firmę w 1976 roku, a obecnie jest prezesem i dyrektorem generalnym, zostanie prezesem wykonawczym. Na tym stanowisku będzie nadal kierował Radą Dyrektorów i współpracował z dyrektorem generalnym i zespołem zarządzającym.

Pomimo oczywistych wyzwań 2020 r., ArcelorMittal rozpoczyna 2021 r. w pozycji o porównywalnej sile. Po osiągnięciu niektórych kluczowych celów strategicznych, wydaje się to właściwym momentem na przejście na prezesa wykonawczego, a Zarząd jednogłośnie zgadza się, że Aditya Mittal jest naturalnym i właściwym wyborem na stanowisko dyrektora generalnego firmy.

Ściśle ze sobą współpracowaliśmy od czasu, gdy dołączył do firmy w 1997 roku, a w ostatnich latach skutecznie zarządzaliśmy firmą. Ma niezrównaną wiedzę na temat biznesu i żywe poczucie, w jaki sposób firma musi nadal przekształcać się, aby pozostać wiodącą firmą stalową na świecie. Jako dyrektor generalny, będzie on na efektywne codzienne prowadzenie firmy, ale będziemy nadal ściśle współpracować i pozostaję zafascynowany, zaangażowany i zaangażowany w długoterminowy sukces firmy, jak zawsze. Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału – stwierdził Lakshmi N. Mittal.