ROK OGROMYCH WYZWAŃ I DOBRYCH WYNIKÓW W TRUDNYCH CZASACH

Lakshmi N. Mittal prezes wykonawczy ArcelorMittal:

Prezes Lakshmi Mittal.

„Rok 2020 był rokiem ogromnych wyzwań dla państw, społeczeństw oraz firm na całym świecie, zmagających się z pandemią COVID-19. Wpływ na sektor hutniczy był znaczny, ale jestem bardzo dumny z odporności i przedsiębiorczości, jaką wykazali się nasi pracownicy we wszystkich oddziałach. To pozwoliło firmie osiągnąć dobre wyniki w trudnych czasach.

Rok 2020 był dla ArcelorMittal przełomowy. Udało się zakończyć program zmniejszania zadłużenia, osiągając założony cel – dług na poziomie 7 mld dolarów – oraz rozpocząć nowy etap, który zagwarantuje stabilne stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Ten proces będzie wspierany zmianami, jakie wprowadziliśmy do naszego portfolio aktywów, zwiększaniem jakości potencjału zysków oraz inwestycjami w projekty i rynki o wysokim potencjale wzrostu, np. w Indiach, Meksyku, Brazylii i Liberii.    

Podejmujemy działania, które pokażą, że wyciągnęliśmy wnioski z naszej szybkiej i kompleksowej reakcji na COVID-19. Naszym celem jest osiągnięcie 1 mld dolarów oszczędności do roku 2022. Ten wysiłek będzie możliwy dzięki lepszej sytuacji na rynku, która pomogła nam znacząco poprawić nasze wyniki w czwartym kwartale.

Połączenie silnego bilansu z orientacją na rozwój oraz konkurencyjną pozycją kosztową stanowi dobrą podstawę do realizacji naszego zobowiązania – osiągania stabilnych wyników w całym cyklu koniunkturalnym. Dodatkowo daje ono podstawy do tego, aby to nasza firma była liderem w procesie przejścia branży na produkcję niskoemisyjną w ramach naszego zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. 

W roku 2020 można było dostrzec przyspieszenie w kierunku dekarbonizacji gospodarki światowej. Zidentyfikowaliśmy dwie główne ścieżki, które umożliwią nam realizację naszego celu – neutralności klimatycznej do roku 2050. Obydwie technologie oparte są wykorzystaniu czystej energii – jedna wykorzystuje biomasę/bioenergię w wychwytywaniu i przechowywaniu CO2, a druga – zieloną energię umożliwiającą wykorzystanie wodoru w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza. Będziemy kontynuować testy i projekty pilotażowe w zakresie tych dwóch technologii, opowiadając się jednocześnie za koniecznością wprowadzenia odpowiednich regulacji, bo to one są niezbędne do komercyjnego zastosowania tych dwóch technologii w dłuższej perspektywie. Przed szczytem klimatycznym COP26 coraz więcej państw deklaruje cele w zakresie neutralności klimatycznej – koniecznym jest, by tym deklaracjom towarzyszyły odpowiednie regulacje, bo tylko one umożliwią osiągnięcie sukcesu.

Mimo że nadal musimy się mierzyć z wyzwaniami pandemii, oczekuję, że rok 2021 będzie kolejnym rokiem postępu dla naszej firmy i cieszę się na współpracę z Adityą jako nowym dyrektorem generalnym.”