AktualnościNASZA ROZMOWA

KONCENTRUJEMY SIĘ NA REALIZACJI PLANÓW!

ROZMOWA “MH” Z MARKIEM KEMPĄ PREZESEM ZARZĄDU ARCELORMITTAL WARSZAWA.

„MH”: Rok 2020 przebiegał w niezwykłych uwarunkowaniach z powodu pandemii. Jak w tej złożonej sytuacji poradziła sobie kierowana przez Pana Firma. Jakie uzyskała wyniki produkcyjno-finansowe?

Prezes Marek Kempa.

M.Kempa: Rok 2020 postawił wszystkich w zupełnie nowej sytuacji.  W ArcelorMittal Warszawa, podobnie jak w innych firmach, musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniami, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy.  Jednak dość szybko udało nam się przystosować do zmienionych warunków. Wprowadziliśmy szereg dodatkowych zabezpieczeń, by chronić pracowników przed zakażeniami  i utrzymaliśmy nieprzerwaną produkcję.

W pierwszym półroczu 2020 odnotowaliśmy znaczne ograniczenie ilości zamówień. W połowie roku spowodowało to spadek obrotów o ponad 30 proc.

W tym okresie przede wszystkim zmniejszyły się zamówienia na pręty ze stali jakościowej (SBQ), bo nasi odbiorcy, głównie z przemysłu samochodowego, sami odczuli bardzo boleśnie skutki pandemii. Wiele zakładów zawiesiło działalność. Kompensowaliśmy ten spadek produkcją prętów zbrojeniowych, wykorzystywanych w budownictwie. W drugim półroczu, wraz z powrotem produkcji w zakładach motoryzacyjnych,  zamówienia na pręty ze stali jakościowej – czyli wyroby o większej wartości dodanej zaczęły się powoli odbudowywać.

Podsumowując wyniki finansowe i produkcyjne za 2020 rok można powiedzieć, że udało nam się  utrzymać je na stabilnym, choć niskim poziomie. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację w europejskim sektorze hutniczym to i tak spory sukces.  

„MH”: Jakie były główne założenia działalności? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania? Jakie projekty rozwojowe i inwestycyjne realizowaliście mijającym roku, a jakie zaplanowaliście na rok 2021 i lata następne?

M.Kempa: Pandemia i niepewna sytuacja ekonomiczna spowodowała przesunięcie w czasie części planowanych inwestycji. Jednak wróciliśmy do ich wdrażania tak szybko, jak było to możliwe. Część z nich ma na celu ograniczenie odziaływania zakładu na środowisko, w tym ograniczenie emisji hałasu. Budowa nowej chłodni wentylatorowej, położonej wewnątrz naszego terenu przemysłowego, która zastąpi starą instalację, pracującą w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych jakie w ostatnich latach wyrosły tuż za naszym ogrodzeniem,  jest już w toku. Części nowej instalacji dotarły już do huty, montaże zaczną się w II kwartale.  W listopadzie zainstalowaliśmy nowy, większy i bardziej wydajny okap odciągowy nad piecem elektrycznym stalowni. Pozwoli on ograniczyć emisję niezorganizowaną pyłu do hali stalowni, która ma miejsce podczas krótkich etapów produkcji, gdy otwiera się obudowa pieca EAF.  Kontynuujemy uszczelnianie i wyciszanie hal produkcyjnych.

Pracujemy też nad dalszym rozwojem naszej oferty produktowej. Walcownia przygotowuje się do uruchomiania produkcji grubych prętów żebrowanych o średnicy 50 mm. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU “MH” 3/2021