Aktualności

ODWOŁANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU HUTY ŁABĘDY

W dniu 10 lutego br. obradowała Rada Nadzorcza Huty Łabędy w Gliwicach, która odwołała ze stanowisk dwóch członków zarządu:

  • prezesa zarządu Czesława Żabińskiego, który kierował pracami zarządu od listopada 2018 roku.
  • Waldemara Chowańca, który w hucie pełnił funkcję wiceprezesa ds ekonomiczno-finansowych od 16 sierpnia 2016 roku.

Do czasu wyboru nowego zarządu jej pracami kierować będzie przewodniczący rady nadzorczej huty Marek Bar oraz wiceprezes zarządu ds. handlu i produkcji Andrzej Kasprusz.