KONTRAKT BRANŻOWY METALI NIEŻELAZNYCH

ROZMOWA „MH” Z PROF.DR.INŻ. ZBIGNIEWEM ŚMIESZKIEM PREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI NIEŻELAZNYCH.

„MH”: Panie Profesorze! Jak Pan jako prezes SITMN ocenia ten niesamowity miniony rok, naznaczony pandemią koronawirusa w przemyśle metali nieżelaznych?

Prof. Zbigniew Śmieszek.

Zb. Śmieszek: Rok 2020 był w związku z pandemią rokiem bolesnych doświadczeń w skali całego kraju, ale i w odniesieniu do każdego z nas. Szereg aktywności, w tym i naszego Stowarzyszenia, zostało gwałtownie przerwanych. Ostatnia Konferencja SITMN, jakże udana, odbyła się w dniach 26-28 luty 2020 roku w Krakowie na temat „Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przemyśle metali nieżelaznych”. Szeroka informacja na ten temat przedstawiona została przeze mnie w „Magazynie Hutniczym”. Tematyka GOZ nabiera na znaczeniu i stanowi jeden z kluczowych kierunków i wyzwań współczesnej europejskiej i światowej gospodarki.

Przewidywaliśmy, że w październiku 2020 roku odbędzie się European Industrial Forum,  w tym sesja Circular Economy organizowana przez Stowarzyszeni Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych wspólnie z Helmholz Institute Freiberg for Resource Technology. Nie odbyły się też zaplanowane konferencje, w tym konferencje jubileuszowe Bipromet S.A., Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A., Oddziału Metali lekkich IMN oraz sympozja dotyczące takich różnych tematów, jak: recykling, technologie energooszczędne, stan przetwórstwa miedzi w naszym kraju na tle przetwórstwa światowego miedzi.

Niestety w związku z pandemią zmuszeni zostaliśmy do zaprzestania wydawania czasopisma branżowego „Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling”, co jest wielką stratą. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować redaktorowi naczelnemu prof. Józefowi Zasadzińskiemu za ogromny trud i zaangażowanie związane z wydawaniem naszego branżowego czasopisma przez ostatnie 20 lat. Mam nadzieję, że wznowimy to wydawnictwo w następnych latach.

Z drugiej strony można zauważyć, że okres pandemii wymusił częściową zmianę organizacji pracy na pracę on-line, co należy założyć, że będzie kontynuowane w pewnym zakresie w następnych latach. Oznacza to pogłębienie procesów cyfryzacji naszej pracy. Godne uznania są dobre wyniki w 2020 roku działalności przedsiębiorstw naszego przemysłu, w tym głównych producentów, takich jak:

KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Cynkowa: ZGH Bolesław S.A. i Huta Cynku :”Miasteczko Śląskie” S.A., co wynika też  z wysokich cen, szczególnie miedzi i cynku. Warto wspomnieć również o realizacji nowych inwestycji jak uruchomienie nowej elektrolizy cynku w ZGH Bolesław S.A.

„MH”: Jak obostrzenia sanitarne wpłynęły na działalność przedsiębiorstw? Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania stojące przed przemysłem metali nieżelaznych?

Zb. Śmieszek: Należy podkreślić, że nasze przedsiębiorstwa wprowadziły surowy reżim sanitarny w ochronie pracowników i ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Jednocześnie podkreślić kształtujące się nowe perspektywy rozwoju naszego przemysłu związane z możliwościami pozyskania dużych środków krajowych i europejskich, w tym z Programu Spójności i Funduszu Odbudowy, których wysokość dla naszego kraju pozwala na podjęcie z naszej strony nowych inicjatyw i przedsięwzięć.

Rozpoczyna się też nowy Program Ramowy Horyzont-Europa, tworzący możliwość realizacji dużych projektów badawczo-wdrożeniowych. Oznacza to dobre perspektywy dla rozwoju innowacyjności technologicznej i produktowej w naszym przemyśle we współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi w Polsce, jak Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz czołowymi ośrodkami europejskimi (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU „MH” 3/2021