MAGAZYN HUTNICZY 3/2021

Dziś w Wasze ręce drodzy czytelnicy trafił najnowszy numer naszego branżowego dwutygodnika, w którym przeczytacie m.in.

  • NASZĄ ROZMOWĘ z prof. dr inż. Zbigniewem Śmieszkiem prezesem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
  • Wywiady z prezesem ArcelorMittal Warszawa Markiem Kempą oraz z przewodniczącym ZZ Pracowników Huty Łabędy Arturem Jackiem Wilkoniem.
  • ŚWIATOWY SPADEK PRODUKJI – CHINA NADAL LIDEREM …
  • W POŁOWIE DEKADY PRĄD Z BAŁTYKU?
  • NIKT NIE WYMYŚLIŁ SUBSYTUTU STALI – prezes Węglokoks SA Tomasz Heryszek.

UDANEJ LEKTURY

„MAGAZYN HUTNICZY” MOŻESZ ZAPRENUMEROWAĆ BEZPOSREDNIO W NASZEJ REDAKCJI

MH3