PILOTOWA INSTALACJA BIOGAZU W ARCELORMITTAL RODANGE

ArcelorMittal i zajmująca się przetwarzaniem biomasy firma Vow ASA podpisały list intencyjny w sprawie budowy instalacji produkcji biogazu w Luksemburgu. Pilotowy projekt ma zapewnić 15 proc. potrzebnego zakładowi gazu.
W zakładzie Rodange w Luksemburgu ruszają prace przygotowawcze do budowy pierwszego zakładu produkującego biogaz do wytwarzania stali. Instalacja, wytwarzająca gaz z biomasy metodą pyrolizy ma ruszyć w roku 2023. Wytwarzany w niej biogaz ma zastąpić gaz ziem-ny wykorzystywany obecnie do podgrzewania stali w procesie walcowania.
Opatentowanej przez Vow technologii pirolizy „Biogreen” polega na ogrzewaniu zrównoważonej biomasy w wysokich temperaturach. Gazy emitowane podczas tego procesu są następ-nie wychwytywane i przetwarzane na biogaz.

Biogazownia Rodange będzie pierwszym projektem pilotażowym na skalę przemysłową dla tego konkretnego zastosowania, a celem jest zbudowanie podobnych elektrowni w Europie, co zmniejszy emisję CO2 dzięki zastąpieniu gazu ziemnego gazem z biamasy.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z Vow ASA, łącząc nasze doświadczenie jako producentów stali z technologią Vow i ETIA, aby stworzyć tę biogazownię dla ArcelorMittal Rodange. Widzimy znaczny potencjał w wykorzystaniu biogazu jako substytutu gazu ziemnego w zakładach ArcelorMittal Europe – Long Products oraz w pomocy w osiągnięciu naszej ambicji neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Ten trudny technicznie projekt jest naprawdę przełomowy, w jego zdolności do wytwarzania gazu synte-tycznego do użytku przemysłowego, ze zrównoważonej biomasy. ” – powiedział Vincent Cholet, dyrektor techniczny ArcelorMittal Europe – Long Products.

ArcelorMittal Europe zobowiązał się do redukcji emisji CO2 o 30 proc. do 2030 r. I ma ambicję być neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W ramach swojej strategii firma jest pionierem dwóch przełomo-wych technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla: Smart Carbon i innowacyjne DRI.