Aktualności

NOWY CZŁONEK ZARZĄDU ARCELORMITTAL POLAND

Frederik Van De Velde

1 lutego 2021 roku Frederik Van De Velde objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego i został członkiem zarządu ArcelorMittal Poland. Nowy dyrektor pochodzi z Belgii. Zanim dołączył do ArcelorMittal w 1998 r. jako kierownik produkcji wyżarzalni oraz walcarki w zakładzie w Gandawie, pracował jako asystent na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie uzyskał tytuł doktora. W 2002 r. został koordynatorem ds. jakości i procesu technologicznego walcowni zimnej. Już w 2008 r. objął stanowisko szefa ds. relacji z klientami, a w 2010 – szefa wielkich pieców i spiekalni w ArcelorMittal w Gandawie.

                Od 2015 do 2017 roku Frederik pełnił funkcję dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za część surowcową Gandawa-Liège. Następnie został dyrektorem ds. technologii ArcelorMittal Europe wyroby płaskie. Od lutego 2019 r. odpowiadał za procesy w części surowcowej w ArcelorMittal Europe wyroby płaskie. Jest absolwentem wydziału inżynierii elektromechanicznej, posiada tytuł doktora nauk stosowanych Uniwersytetu w Gandawie.

                – Cieszę się, że Frederik dołącza do ArcelorMittal Poland i życzę mu błyskawicznych sukcesów w nowej roli. Wierzę, że jego ogromne doświadczenie pozwoli mu wnieść do naszego zespołu świeżą perspektywę. Nowe pomysły są teraz jeszcze cenniejsze, bo pandemia postawiła przed naszą branżą – i tak już borykającą się z wieloma trudnościami – nowe wyzwania – powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.