Aktualności

EUROFER WZYWA CHINY DO ROZMÓW O NADPRODUKCJI STALI

7 lipca podczas konsultacji na Światowym Forum ds. Nadwyżki Zdolności Produkcyjnych Stali przedstawiciele światowego przemysłu stalowego poinformowali rządy w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na sektor stalowy. Sprecyzowali zalecenia mające na celu zintensyfikowanie prac przez Forum i wezwali Chiny do powrotu do rozmów o nadprodukcji stali.
Światowe Forum powstało w 2016 roku i skupia kraje G20 oraz zainteresowanych członków OECD, którzy wówczas reprezentowali około 90 proc. światowej produkcji stali i mocy wytwórczych. Z jego powołaniem wiązano nadzieje na zmniejszenie nadprodukcji stali w świecie i zrównoważenie rynku. Jednak pod koniec 2019 roku Chiny, które wytwarzają ponad połowę światowej stali, zrezygnowały z uczestnictwa w jego pracach. Europejscy producenci obawiają się dalszego rozwoju chińskiego hutnictwa w sytuacji malejącego popytu na stal spotęgowanego przez pandemię.
Eksperci Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali – EUROFER podkreślają, że obecny kryzys spowodował największy spadek popytu na stal od światowego kryzysu finansowego w 2008 roku i może on wynieść w tym roku 6 proc. W Europie wygaszane są kolejne wielkie piece, a spadek produkcji od połowy marca wyniósł aż 28 proc.
Axel Eggert dyrektor generalny EUROFER-u podkreślił, że w ciągu ostatnich 10 lat przemysł unijny zmniejszył swoje moce produkcyjne o ponad 22 mln ton, podczas gdy w tym samym czasie inne regiony świata instalowały nowe moce zorientowane na eksport.
Obecny spadek popytu na stal zaostrzył istniejący od lat problem globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych. Głównym tematem polityki Światowego Forum powinna być przejrzystość w zakresie przeciwdziałania subsydiowania i wsparcia związanych z rozbudową mocy wytwórczych hutnictwa. A jego praca w aktualnych uwarunkowaniach staje się ważniejsza niż kiedykolwiek – stwierdził dyrektor.
Zdecydowana większość uczestniczących w Forum krajów zgodziła się na przedłużenie mu mandatu i zaleciła kontynuowanie działalności. Wzywając Chiny do powrotu do rozmów na temat kluczowego dla przyszłości światowego hutnictwa problemu, podkreślano, że zarówno gospodarki rozwinięte jak i rozwijające się z powodu pandemii odnotowują spadek popytu na stal rzędu 10-11 proc.
W bardzo skomplikowanej sytuacji przy rozbieżności interesów poszczególnych państw, toczącej się nadal wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, trudno być optymistą i liczyć na pozytywne rozwiązanie problemu nadprodukcji stali. Unia Europejska musi sama wypracował strategię dla hutnictwa i obrony jego rynku.