Aktualności,  Relacje

MAŁOPOLSCY ZWIĄZKOWCY I PRACODAWCY O RÓWNOŚCI PŁCI W PRZEMYŚLE

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie przy współudziale Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan prowadzi projekt „Systemy informacyjne w kierunku zwiększenia świadomości na temat równości płci w sektorach przemysłowych” ze środków norweskich, który ma na celu m.in. wzmocnienie dialogu społecznego sprzyjającego równości płci oraz promowaniu wdrażania zasad godzenia życia zawodowego i prywatnego. Pierwsze spotkanie, tym razem on-line ze względu na COVID 19, odbyło się 20 maja br.

Wszystkich zarejestrowanych na platformie internetowej przywitał koordynator projektu wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland i przewodniczący Małopolskiego Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Józef Kawula, który przedstawił związek krakowskich hutników i omówił najważniejsze kwestie projektu.

Stwierdził, że era cyfryzacji i automatyzacji może pomóc w poprawie nie tylko warunków pracy w sektorze hutniczym, czy metalowym, ale także sprzyjać równości płci. Dzięki wprowadzeniu nowych technik i technologii zwiększona zostanie szansa na zatrudnienie kobiet w różnych sektorach oraz polepszone zostaną warunki ich pracy. Dlatego tak ważnym jest, by organziacje związkowe, były dobrze przygotowane do tego typu zmian. Stąd nasza inicjatywa i udział w szkoleniu. Niestety obecna sytuacja związana z pandemią zmusiła nas do ograniczenia ilości uczestników i zorganizawania spotkania on-line.

Relację ze spotkania przeczytasz w najnowszym numerze MH 12/2020.