Aktualności

WSPÓLNIE PRZETRWAĆ TRUDNY CZAS

Władze największego światowego producenta stali ArcelorMittal ogłosiły wyniki za I kwartał 2020 roku, z których wynika, iż trudna sytuacja na rynku zaczęła się stabilizować, a wyniki produkcyjno-finansowe koncernu poprawiać. Jednak w marcu nastąpiło załamanie związane z pandemią koronawirusa, które wpłynie na wyniki kolejnych miesięcy. Zarząd spółki w celu zminimalizowania skutków pandemii podjął działania zapobiegawcze m.in. wyłączając część wielkich pieców i ograniczając produkcję hutniczą.

Prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Lakshmi N. Mittal tak skomentował osiągnięte wyniki oraz globalną sytuację: Lepsze wyniki operacyjne w pierwszym kwartale zostały znacząco przyćmione przez kryzys spowodowany pandemią COVID-19. W obliczu takiego wyzwania jakim dla ludzkości jest pandemia COVID-19, najważniejszym priorytetem Spółki było podjęcie wszelkich koniecznych działań w celu zabezpieczenia zdrowia naszych pracowników oraz zapewnienie wsparcia społecznościom, w miejscach, w których prowadzimy naszą działalność.

Prezes Lakshmi Mittal

Jednakże wykonaliśmy też zdecydowane posunięcia mające na celu ochronę przedsiębiorstwa w obliczu całkowicie bezprecedensowego wydarzenia, którego doświadczamy, ponieważ ograniczenia społeczne i gospodarcze przyczyniły się do znaczącego spadku popytu. Szybko podjęliśmy działania i czasowo wyłączyliśmy nasze wielkie piece, ograniczając produkcję na wszystkich rynkach oraz redukując koszty operacyjne i kapitałowe w celu dostosowania się do zaistniałych zmian. Zredukowany poziom produkcji nadal pozwala nam na zaspokojenie zapotrzebowania pozostałych klientów i jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym pracownikom oraz interesariuszom za ich wsparcie, które pozwala na utrzymanie pracy w zakładach.
Oczywiście nadal pozostaje wiele niepewności i trudno jest dokładnie przewidzieć co nastąpi w kolejnych miesiącach tego roku. Jednakże wydaje się dość prawdopodobne, że w ciągu tego miesiąca kolejne kraje będą ogłaszać szczegóły swoich strategii „wyjścia”. Wydaje się, że będzie to raczej stopniowe łagodzenie, a nie natychmiastowe zniesienie wszelkich ograniczeń i że sektory budowlane i wytwórcze będą jednymi z pierwszych, które będą mogły na nowo rozpocząć funkcjonowanie. Faktycznie obserwujemy pewne sygnały, że nasi klienci wznawiają produkcję. Wdrożyliśmy rygorystyczne planowanie, które ma na celu z jednej strony zaspokojenie zapotrzebowania naszych klientów, a z drugiej ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, korzystając z doświadczenia naszych zakładów, które już zastosowały u siebie takie rozwiązania.

Pozostała część tego roku będzie dla nas wyzwaniem, lecz jestem pewien, że ArcelorMittal posiada doświadczenie oraz wewnętrzną siłę, która pozwoli nam poradzić sobie z tym wyzwaniem w tym trudnym czasie. Dzięki ciężkiej pracy jaką wykonaliśmy w ostatnich latach, aby wzmocnić bilans Spółki, wkroczyliśmy w kryzys spowodowany pandemią COVID-19 z najniższym zadłużeniem netto od momentu utworzenia spółki, co zapewnia nam znaczący komfort.

Jestem szczególnie wdzięczny za zaangażowanie naszych zespołów wykazane w ostatnich tygodniach. Kryzysy wyzwalają w ludziach pokłady dobra, na co ostatnio mamy wiele przykładów począwszy od pracowników, którzy pracują w zakładach produkując stal niezbędną do wytwarzania kluczowych produktów, poprzez nasze zakłady na całym świecie, które próbują wspomóc lokalne społeczności, aż po nasze zespoły badawcze, które wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę ekspercką w sposób całkiem niezwiązany z produkcją stali, na przykład projektując drukarki 3D i wentylatory. Będziemy nadal wspólnie starać się przejść przez ten trudny czas, by ArcelorMittal był w stanie zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy oraz utrzymać swoją pozycję światowego lidera w produkcji stali – dodał prezes Lakshmi Mittal.

ArcelorMittal w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotował poprawę wyników finansowo-produkcyjnych, co jak czytamy w komunikacie jest odzwierciedleniem pozytywnych zmian na rynku, które miały miejsce przed eskalacją pandemii COVID-19 w marcu br. Strata operacyjna I kwartału na poziomie 0,4 mld dolarów, oznacza znaczący spadek w porównaniu do straty 1,5 mld dolarów w IV kwartale roku 2018. EBITDA wzrosła do 1,0 mld USD (wzrost o 4,5 proc. w stosunku do IV kwartału 2019). Strata netto w I kwartale 2020 wyniosła 1,1 mld USD (skorygowana strata netto w wysokości 0,6 mld USD, z wyłączeniem odpisów z tytułu utraty wartości i pozycji nadzwyczajnych). Płynność na koniec I kwartału 2020 wyniosła 9,8 mld USD (złożyły się na nią środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 4,3 mld USD oraz 5,5 mld USD w dostępnych liniach kredytowych). Spółka otrzymała dodatkowe zasilenie w postaci niedawno podpisanego nowego instrumentu kredytowego o wartości 3 mld dolarów.
Jak czytamy w komunikacie: W obliczu znaczącego wyzwania dla ludzkości jakim jest pandemia COVID-19, najważniejszym priorytetem spółki było podjęcie wszelkich koniecznych działań w celu zabezpieczenia zdrowia naszych pracowników oraz zapewnienie wsparcia lokalnym społecznościom w miejscach, w których prowadzimy działalność.
Sytuacja gospodarcza oraz warunki na rynku stali uległy znacznemu pogorszeniu od chwili, gdy władze na całym świecie wprowadzały środki zmierzające do opanowania pandemii COVID-19. Spółka szybko zareagowała na tę sytuację przez dostosowanie produkcji do zmniejszonego wolumenu zamówień oraz zredukowanie wszelkich kosztów zgodnie z wyjątkowo niskim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych.
Jednocześnie władze spółki szybko przystąpiły do zabezpieczenia swoich zasobów oraz dostosowania poziomu produkcji do zmieniającego się portfela zamówień, w tym stali, której wysyłki w II kwartale 2020 mają wynieść od 13,5 Mt do 14,5 Mt. Oczekuje się, że działania podjęte w celu zredukowania wszelkich kosztów zgodnie ze zmniejszonym poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych przyniosą skutek w postaci zmniejszenia kosztów stałych w II kwartale 2020 o 25-30 proc., zasadniczo utrzymując koszty stałe w przeliczeniu na tonę na poziomie I kwartału 2020. Prognozowana EBITDA w II kwartale 2020 może wynieść od 0,4 mld USD do 0,6 mld USD.
Chociaż wpływ sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19 przyniósł wiele nieoczekiwanych wyzwań, celem Spółki nadal pozostaje osiągnięcie zadłużenia netto na poziomie 7 mld USD w krótkiej perspektywie. W związku z wprowadzeniem wielu znaczących oszczędności w całym przedsiębiorstwie, zarząd zdecydował, że zasadnym i roztropnym będzie zawieszenie wypłat dywidendy do momentu ustabilizowania się sytuacji na rynku – głosi komunikat.