Relacje

TRUDNY CZAS WYMAGA MOBILIZACJI

Konferencja Sprawozdawcza Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 23 września 2019 roku podsumowała działalność organów statutowych w pierwszym roku X Kadencji, nakreśliła najważniejsze zadania organizacji na najbliższy rok, który może okazać się czasem bardzo trudnym dla huty i jej załogi. Gośćmi związkowego forum byli: przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek, członek zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor energii i ochrony środowiska Tomasz Ślęzak, szef biura dialogu społecznego Stanisław Ból, główny specjalista tego biura Cezary Koziński, prezes Stalprofilu S.A. Jerzy Bernhard, prezes UNITECH-u Marek Grabiński.

Spotkaliśmy się dzisiaj, by dokonać krytycznej i wszechstronnej analizy wszystkich naszych działań podejmowanych w okresie dwunastu ostatnich miesięcy – mówił przewodniczący związku Jacek Zub.

Przewodniczacy Jacek Zub.

 Związek od początku swego istnienia stawiał i nadal stawia na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości zadanie jak najlepszego reprezentowania interesu pracowniczego wobec pracodawcy. Dlatego codziennie na różnych formach dąbrowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland zabiegaliśmy o systematyczną realizację interesów załogi. Nasze działania nie zawsze przynosiły efekty zgodne z oczekiwaniami, a zasadniczy wpływ miała na to aktualna sytuacja firmy i jej kondycja finansowa. Niestety funkcjonowanie przemysłu hutniczego napotykało z upływem czasu coraz większe bariery weawnętrzne i zewnętrzne hamujące rozwój tej branży w Polsce i skali globalnej.

Do najbardziej dotkliwych zaliczył przewodniczący obciążenia finansowe związane z dużymi podwyżkami cen za energię, emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a także wzrost cen rudy, nowe opłaty od odpadów poprodukcyjnych i opłaty za moce przesyłowe.

– Niestety uzyskanie konkretnej i znaczącej pomocy dla hutnictwa przeciąga się w nieskończoność. Także Unia Europejska nie przejawia zdecydowania w obronie hutnictwa jakby jej nie zależało na utrzymaniu tego przemysłu. Nie wprowadziła ceł zaporowych na wyroby zalewające stalowy rynek, na wzór prezydenta Donalda Trumpa. W efekcie mamy do czynienia ze szkodliwym dla unijnego i krajowego rynku dumpingiem. W najbliższej przyszłości Związek będzie bardziej zdecydowanie i ostrzej podejmował interwencje u decydentów krajowych i zagranicznych – dodał przewodniczący. (…)

Delegacji i zaproszeni goście.

W tej trudnej sytuacji Związek musi skoncentrować się na ochronie istniejących miejsc pracy, a także utrzymaniu dobrego stanu w zakresie przestrzegania zasad BHP, działaniach na rzecz rozwoju dialogu partnerskiego, a także umocnieniu znaczącej i silnej pozycji w hucie i spółkach zależnych, działać na rzecz utrzymania obecnego poziomu płac pracowniczych i wykorzystywać każdą realną możliwość ich wzrostu.

Przewodniczący zaapelował o wzmożony wysiłek i trud w nowym okresie sprawozdawczym organizacji związkowej, stwierdzając: Wszyscy razem musimy wyzwolić w sobie, w tym trudnym czasie, niezbędny hart i wzmożoną aktywność, żeby potrafić zadbać w pełni o realizację dobrze pojętego interesu pracowniczego wszystkich osób i podmiotów skupionych w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Serdecznie podziękował wszystkim koleżankom i kolegom za trud oraz codzienną ciężką pracę. Za sukces uznał, że mimo trudnych czasów Związek nie zwolnił rytmu w swym działaniu i nadal odgrywa znaczącą rolę w dąbrowskim Oddziale ArcelorMittal Poland.

Po udzieleniu absolutorium zarządowi związku  głos oddano gościom konferencji.

Jako pierwszy wystąpił członek zarządu ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak, który przedstawił sytuację w europejskim przemyśle stalowym, określając ją jako kryzysową.

Spowolnienie gospodarcze objawia się spadkiem popytu w szeregu branżach, z którymi współpracuje ArcelorMittal Poland, co przekłada się na spadek cen. Brak skutecznej ochrony unijnego rynku pogarsza sytuację w zakresie wyrobów długich, prętów i konstrukcji, wskutek importu m.in. z Rosji i Turcji. Nadmierne obciążenia związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej stwarzają zagrożenia dla metalurgii.

Sytuacja kryzysowa wymusza określone działania zapobiegawcze. Wielki piec na chwilę obecną nie jest zagrożony, ale pewności co do jego przyszłości nie ma. Nasz plan nie zakłada zwolnień, chcemy by wszyscy zachowali pracę. Stąd wykorzystywanie urlopów w okresach, gdy zapotrzebowanie na pracę jest niższe. Jeśli chodzi o dialog społeczny to jesteśmy otwarci na jego utrzymywanie, gotowi jesteśmy transparentnie dzielić się informacjami – powiedział Tomasz Ślęzak.

Następnie głos zabrali: Szef biura dialogu społecznego ArcelorMittal POland Stanisław Ból, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek i prezes zarządu Stalprofilu Jerzy Bernhard.

Relacje z konferencji czytaj w najnowszym wydaniu „MH” 40/41/2019.