CZAS NA POGŁĘBIONE PRZETWÓRSTWO!

W dniach 23 i 24 września 2019 roku odbyła się w Legnicy Jubileuszowa 200 Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych z udziałem licznego grona przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej i menedżerskiej zakładów metali nieżelaznych i zaplecza badawczo-rozwojowego tego przemysłu.

Uczestników obrad serdecznie powitał prezes Stowarzyszenia prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, podkreślając, że jubileuszowa konferencja poświęcona jest 40 leciu działalności oddziału KGHM – Huty Miedzi Cedynia, którą należy rozpatrywać na tle wielkiej światowej firmy jaką jest KGHM Polska Miedź S.A., a także rozwoju przetwórstwa miedzi w naszym kraju, Europie i świecie!

Kwartalne konferencje SITMN cieszą się uznaniem
kadry menedżerskiej i naukowej branży metali nieżelaznych.

Sytuacja przetwórstwa miedzi w naszym kraju – mówił profesor wymaga szerokiej i dogłębnej oceny z uwzględnieniem roli takich zakładów jak Hutmen Wrocław, Walcownia Metali „Dziedzice” czy Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy”. Podczas kwietniowej konferencji w Krakowie poświęconej przetwórstwu metali zwrócono uwagę na większy rozwój przetwórstwa aluminium jak miedzi. Choć nie mamy zasobów surowcowych tego metalu. Tymczasem narastają nowe zastosowania miedzi, w tym szczególnie związane z elektromobilnością – pojazdami elektrycznymi i nowymi źródłami prądu – fotowoltaiką i elektrowniami wiatrowymi. Należy przy tym podkreślić wysoki stopień konkurencyjności w zakresie przetwórstwa miedzi, uwzględniając działania światowych grup koncernowych jak KME, Mitsubishi i innych.

Jakie są możliwe scenariusze rozwoju całego przetwórstwa miedzi w naszym kraju, w tym wymienionych zakładów? Warto się nad tym zastanowić. Przed nami długa i niełatwa droga, aby osiągnąć wysoki poziom technologiczny, produktowy, pełną konkurencyjność z uzyskaniem dobrych wyników ekonomicznych – dodał prezes SITMN.

Prof. Zbigniew Śmieszek zwracając się do kierownictwa Huty Miedzi Cedynia dyrektora naczelnego Ryszarda Jaśkowskiego, dyrektorów Piotra Kwapisińskiego i Bogdana Droździaka oraz przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej uczestniczących w konferencji złożył załodze jubilatki najlepsze gratulacje i życzenia dalszego rozwoju zakładu, realizacji przedsięwzięć, które umacniają jej pozycję jako czołowego zakładu przetwórstwa miedzi w skali światowej.

Wyraził zadowolenie z faktu, że konferencja związana z jubileuszem 40 lecia huty jest 200 organizowaną przez Stowarzyszenie, co świadczy o ścisłych związkach SITMN z przedsiębiorstwami przemysłu metali nieżelaznych, a także o potrzebie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej, stanowi rękojmię rozwoju przemysłu miedziowego w naszym kraju.

Wiceprezes KGHM Radosław Stach otwiera obrady.

Oficjalnego otwarcia obrad konferencji dokonał wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Radosław Stach, który stwierdził, że konferencje SITMN są znakomitą formą spotkań kadry inżynieryjno-technicznej i naukowej, miejscem dyskusji na temat aktualnej sytuacji i problemów przemysłu metali nieżelaznych oraz perspektyw jego rozwoju.

Ważnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie wyników XXV edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych i Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, która jest też sponsorem nagrody. Jednostopniowa nagroda główna i dwa równorzędne wyróżnienia przyznawane są na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych absolwentom za szczególne wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta w czasie studiów. Wyniki ogłosił wiceprezes SITMN dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz prof. AGH, który 25 lat temu jako prezes Koła Wydziałowego SITMN wystąpił z inicjatywą zorganizowania tegoż konkursu.

Gratulacje dla laureatek tegorocznego konkursu.

Konferencję zwieńczyły odznaczenia Stowarzyszeniowe dla kierownictwa oraz wyróżniających się przedstawicieli jej kadry za wybitne osiągniecia naukowo-techniczne oraz działalność stowarzyszeniową.

Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 40 lecia na ręce dyrektora naczelnego Ryszarda Jaśkowskiego i kadry kierowniczej huty złożyli uczestnicy 200 konferencji.

Życzenia z okazji jubileuszu huty składają: prezes Stowarzyszenia
prof. Zbigniew Śmieszek, wiceprezes dr inż. Wacław Muzykiewicz
i dyrektor biura Maria Grzesik..
.
… kierownictwo BIPROMETU – prezes zarządu Dariusz Kubiak,
dyrektorzy Krzysztof Kasprzyk i Marcin Gut

… zarząd ZM „Ropczyce” – prezes Józef Siwiec i wiceprezes Marian Darłak.