Aktualności

UNIA PRZEDŁUŻA SAFEGUARDY

UE przedłużyła środki ochronne – safe guadry dotyczące stali na kolejne dwa lata, mając na celu ustabilizowanie rynku w obliczu wysokiego poziomu importu, czytamy w nocie z 25 czerwca. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​unijny przemysł stalowy stoi pod znaczną presją ze strony wysokiego i rosnącego importu. Presję tę pogłębił napływ stali nowego pochodzenia, zaostrzając istniejącą presję importową. Komisja potwierdziła również utrzymującą się nadwyżkę mocy produkcyjnych i spodziewa się dalszego jej wzrostu.

Ponieważ rynek UE pozostaje atrakcyjny ze względu na swoją wielkość i ceny, a także biorąc pod uwagę globalną nadwyżkę mocy produkcyjnych, liczne bariery handlowe i perspektywy rynkowe, KE stwierdziła, że ​​w przypadku wygaśnięcia zabezpieczeń import prawdopodobnie wzrośnie. Wywarłoby to dodatkową presję na niestabilny przemysł stalowy UE i spowodowałoby poważne szkody. Dlatego też konieczne jest utrzymanie środków ochronnych, aby zapobiec takiej szkodzie lub ją zaradzić.

Eurofer z zadowoleniem przyjął tę decyzję, ale podkreślił potrzebę długoterminowego rozwiązania problemu globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, która jest czterokrotnie większa od zapotrzebowania na stal w UE.

„Europa stała się ulubionym rynkiem eksportowym w przypadku nadwyżek mocy produkcyjnych charakteryzujących się wysoką emisją gazów cieplarnianych, podczas gdy my dążymy do objęcia wiodącej pozycji w zakresie dekarbonizacji. Jest to problem strukturalny, który stwarza egzystencjalne zagrożenie dla wszystkich łańcuchów wartości czystych technologii w UE w kluczowym momencie naszej transformacji. Zabezpieczenia przestaną obowiązywać już za dwa lata. Musimy znaleźć nowe, długoterminowe rozwiązanie, aby zaradzić tej sytuacji” – powiedział dyrektor generalny Eurofer Axel Eggert.