"MH on-line"Aktualności

“MAGAZYN HUTNICZY” 13/2024

W najnowszym wydaniu “MH” nasza rozmowa z Przemysławem Grzesiakiem na temat sytuacji w stalowowolskiej hucie Cognora, a także relacje z manifestacji hutników WRA przeciwko zamykaniu zakładu w Zawadzkiem, Dnia Hutnika w Hucie Łabędy i ZGH Bolesław, Konferencji Łukasiewicz IMN i SITMN – “Gospodarka Obiegu Zamkniętego” oraz Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie i Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ “Solidarność”. Ponadto informacje dotyczące:

  • podpisania porozumienia pomiędzy Walcownią Blach Batory i Cognor HSJ
  • apelu ArcelorMittal w sprawie ram niemieckiej i europejskiej polityki dekarbonizacyjnej
  • wstrzymania produkcji surówki w Europie przez Liberty Steel
  • wyników KGHM i Stalprofilu za I kwartał 2024
  • planów odbudowy rumuńskiego sektora stalowego
  • wsparcia chińskiej spółki CISDI w budowie elektrycznego pieca łukowego dla węgierskiej huty Liberty
str-1i