Aktualności

TOMASZ ŚLĘZAK PREZESEM WĘGLOKOKSU

We wtorek 12 marca rada nadzorcza Węglokoksu dokonała wyboru nowego zarządu. Nowym prezesem tej spółki został Tomasz Ślęzak, dotąd związany z ArcelorMittal Poland. Zastąpił Tomasza Heryszka, który był prezesem Węglokoksu od maja 2019 r. Wiceprezesami spółki zostali: Agnieszka Walter i Adrian Sienicki.

Z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych odwołano Łukasza Śmigasiewicza, a z funkcji wiceprezesa zarządu ds. grupy kapitałowej Marka Akcińskiego – czytamy w komunikacie.

Jak dodano, „z dniem 13 marca br. na funkcję prezesa zarządu Węglokoks SA powołano pana Tomasza Ślęzaka, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych panią Agnieszkę Walter, a na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. grupy kapitałowej pana Adriana Sienickiego”.

Tomasz Ślęzak jest dobrze znanym w środowisku hutniczym menedżerem. Od 2007 r. pracował w ArcelorMittal Poland, ostatnio pełniąc funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za współpracę z sektorem publicznym. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w ING Banku Śląskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia podyplomowe), a także IESE Business School.

Powołanie nowego zarządu Węglokoksu to efekt rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska w zarządzie, które ogłoszono 4 marca. Zmiany kadrowe w Węglokoksie rozpoczęły się 27 lutego br., kiedy nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odwołało dotychczasowych członków rady nadzorczej: Piotra Czajkowskiego oraz Dariusza Puchałę. W ich miejsce Minister Aktywów Państwowych powołał: Marcina Kropkę oraz Roberta Wolnego.

Do grupy Węglokoksu należą hutnicze spółki: Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. W segmencie energetycznym grupa jest właścicielem spółki Węglokoks Energia. Natomiast w segmencie logistycznym grupa Węglokoks posiada spółki Inter Balt i Polské uhlí, jest także większościowym właścicielem spółek Port Północny i Polkarbon, a mniejszościowym – spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, zarządzającej lotniskiem Katowice. Aktywa węglowe grupy (Węglokoks Kraj posiadająca kopalnię Bobrek oraz pakiet akcji Polskiej Grupy Górniczej) zostały w ostatnich latach zbyte na rzecz Skarbu Państwa.