Aktualności

ZM „ROPCZYCE” SKUTECZNIE REALIZUJĄ STRATEGIĘ I OSIĄGAJĄ DOBRE WYNIKI

W tym trudnym okresie naznaczonym pandemią COVID-19, Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. skutecznie realizowały swoją strategię wielowymiarowej dywersyfikacji. Świadczy o tym porównywalny poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego, zrealizowanych przecież w skrajnie odmiennych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Fakt ten potwierdza właściwe podejście spółki do rynku i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków prowadzonej działalności – powiedział Józef Siwiec prezes zarządu ZM Ropczyce S.A.
Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały w III kwartale br. 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza znaczący wzrost wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast zysk operacyjny w roku bieżącym wyniósł 9,45 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej. O niespełna 5 proc. spadły skonsolidowane przychody ze sprzedaży, które osiągnęły w III kwartale 2020 roku poziom 67,85 mln zł ( w roku 2019 było to 69,61 mln zł).
Po III kwartałach 2020 r. Zakłady Magnezytowe „Ropczyce wypracowały 20,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,56 mln zł w porównaniu z 252,04 mln zł rok wcześniej. Natomiast zysk netto w okresie trzech kwartałów wyniósł 20,02 mln zł wobec 21,16 mln zł zysku rok wcześniej, co przy obecnej sytuacji rynkowej jest dużym osiągnięciem kadry menedżerskiej i pracowników ropczyckiej spółki.
Podobnie jak w okresach poprzednich, wiodącym konsumentem ceramicznych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę pozostaje hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 106,3 mln zł (49 proc. udziału w całkowitej sprzedaży). Po trzech kwartałach sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 36,1 mln (17 proc. udziału), natomiast dla odlewnictwa ukształtowała się na poziomie 11,9 mln zł (6 proc. udziału).
„Po 9 miesiącach 2020 roku sytuacja w gospodarce światowej nadal charakteryzuje się gwałtownym spowolnieniem wywołanym epidemią COVID-19. Drugie półrocze 2020 roku charakteryzuje się silniejszym oddziaływaniem kryzysu spowodowanego tą epidemią niż w okresach wcześniejszych. Uzyskane wyniki finansowe wskazują, że jesteśmy dobrze przygotowani do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga elastyczności oraz wysokiej skuteczności w poszukiwaniu pojawiających się szans rynkowych. Wyniki finansowe wygenerowane przez nas w 2020 roku są potwierdzeniem skuteczności realizowanego modelu biznesowego, którego jednym z podstawowych filarów jest dywersyfikacja inżynieringowa i rozwój w obszarze urządzeń do wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych” – dodał prezes Józef Siwiec.