Aktualności

SUNNINGWELL INTERNATIONAL PRZEDŁUŻYŁ DZIERŻAWĘ CZĘSTOCHOWSKIEJ HUTY

14 października syndyk podpisał umowę przedłużającą dzierżawę majątku Huty Częstochowa z Sunningwell International Polska. Termin został przedłużony do 30 czerwca przyszłego roku wraz z prawem pierwokupu.
Dzierżawca deklaruje, że nadal jest zainteresowany zakupem huty. Do połowy listopada powinna być zakończona inwentaryzacja majątku zakładu i wówczas spółka będzie rozważała różne formy jej wykupu.
Przypomnijmy, że drugi przetarg wygrała spółka Sunningwell Steel, która została powołana do życia w 2019 roku i ma być polskim holdingiem stalowym obejmującym przejmowane aktywa w Polsce, Rumunii, a w przyszłości w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej głównymi udziałowcami są Sunningwell International Polska i Sunnignwell Inetrnational Limited. Do 5 października spółka miała wpłacić 220 mln złotych i podpisać umowę kupna huty. Ze względów formalnych do tego nie doszło. Jak podkreślają władze spółek: nie była to zła wola, ale obiektywne przeszkody. Dlatego też złożono do sądu wniosek o wydłużenie do terminu podpisania umowy końca listopada br. Sędzia komisarz 8 października oddalił wniosek Sunningwell Steel i zobligował syndyka do szybkiego rozpisania nowego przetargu.


Jak podkreśla prezes Marek Frydrych: Nie mogliśmy podpisać umowy, bo nie została przygotowana. Pojawiły się braki w dokumentacji, a zmiana w regulaminie przetargu, na którą nie zgodził się sąd to wydłużenie terminu, które pozwoliłoby uzupełnić te braki i przygotować poprawną umowę.
O to co dzieje się w hucie zapytaliśmy przewodniczącego MZZ Pracowników z ISD Huta Częstochowa Jerzego Dudę.
„Po zakończeniu ostatniej kampanii, huta została zatrzymana. Umowy na dostawę mediów zakończyły się 5 października, dlatego też nie można prowadzić normalnej pracy. Po podpisaniu aneksu przedłużającego dzierżawę władze spółki rozpoczęły działania mające na celu jak najszybsze podpisanie nowej umowy. Mam nadzieje, że nastąpi to na dniach i wówczas ponownie ruszymy z produkcją. To bardzo ważne dla załogi i dalszych losów naszej huty. Wiemy, że potencjalni inwestorzy, w tym Liberty House, w obecnej sytuacji nie będą chcieli zapłacić tak dużych pieniędzy za hutę. Dlatego też przyjęliśmy z dużym zadowoleniem wiadomość, że Sunningwell Interlational Polska nie wycofał się i nadal jest dzierżawcą majątku oraz ma prawo pierwokupu. Wierzymy, że sprawa zostanie pozytywnie zakończona. Jest dobra wola ze strony dzierżawcy, widzi potencjał i pomimo tych trudności deklaruje rozwój zakładu i stworzenie na bazie huty silnego koncernu branży stalowej”.