Aktualności

BĘDZIE NOWY PRZETARG NA HUTĘ CZĘSTOCHOWA!

Sędzia komisarz oddaliła wniosek Sunningwell Steel Polska SA w Warszawie o przedłużenie terminu podpisania umowy kupna Huty Częstochowa.

W komunikacie Sądu Okręgowego w Częstochowie czytamy: sędzia stwierdził, że do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego z oferentem wyłonionym w przetargu rozstrzygniętym na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r., a którego wybór został zatwierdzony postanowieniem prawomocnym z dniem 5 sierpnia 2020 r., nie doszło z winy oferenta – Sunningwell Steel SA, co obliguje sędziego komisarza do ogłoszenia nowego przetargu/aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy.

Jednocześnie sędzia zobowiązał syndyka do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) złożenia:
– propozycji warunków przetargu/aukcji celem zatwierdzenia przez sędziego komisarza
– stanowiska/zmodyfikowanego wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę przedsiębiorstwa.
Na powyższe postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.