Aktualności

KOKSOWNICTWO 2020

Już po raz 28 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Oddział Karbochemii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego zorganizowały w dniu 1 października 2020 roku doroczną konferencję naukowo-techniczną, by dokonać analizy aktualnej sytuacji branży, dokonać wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń naukowców i praktyków oraz określić plany rozwojowe w tym niezwykle trudnym dla przemysłu czasie.

Zapraszając do uczestnictwa w konferencji „Koksownictwo 2020” dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i prezes Oddziału Karbochemii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego dr Aleksander Sobolewski wyraził nadzieję, że mimo szczególnych warunków i trybu on-line będzie ona podobnie jak w latach poprzednich ważnym forum zaprezentowania strategicznych problemów sektora koksowniczego.
Tegoroczna konferencja podzielona została na dwie części: sesję referatową, którą uczestnicy mogli pobrać ze strony Instytutu oraz transmisję on-line z wystąpieniem gościa specjalnego prof. zw. dr hab. inż. Aleksandra Karcza z Akademii Górniczo-Hutniczej, a także panel ekspertów.
Sesja referatowa obejmowała trzy opracowania naukowców Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu: dra Bartosza Mertasa pt. „Węgiel koksowy surowcem krytycznym”, dra Michała Rejdaka „Optymalizacja przygotowania wsadu węglowego” i dr Lucyny Więcław-Solny „Wodór z gazu koksowniczego dla celów e-mobility”.

Otwierając obrady dr Aleksander Sobolewski poinformował, że konferencja została objęta patronatem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Ze względu na pandemię i tryb zdalny bierze w niej udział około 100 uczestników. W siedzibie Instytutu zgromadzili się przedstawiciele większości zakładów koksowniczych, którzy wezmą udział w panelu ekspertów.
Zaproszeni do tej debaty zostali prezesi: Zbigniew Koncewicz (Zarmen), Zbigniew Figiel (Koksoprojekt), dyrektor Piotr Drzystek (ArcelorMittal Poland Oddział Zdzieszowice) oraz prof. Marek Ściążko (ICHPW).

Wprowadzenia do tematyki konferencji dokonał prof. Aleksander Karcz, który wyraził zadowolenie, że pomimo panującej pandemii konferencja, w formie on-line, odbywa się i koksownicy mają możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami, a także obawami związanymi ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.