Aktualności,  NASZA ROZMOWA

STALE POSZERZAMY OFERTĘ!

ROZMOWA „MH” Z KRZYSZTOFEM KASPRZYCKIM PREZESEM ZARZĄDU FERRUM S.A. W KATOWICACH

Prezes Krzysztof Kasprzycki.

„MH”: Panie Prezesie! Trwają podsumowania I półrocza 2020 roku, które dla wielu firm było okresem ciężkiej wytężonej pracy ze względu na pandemię oraz jej skutki dla gospodarki. Proszę o podsumowanie tych 6 miesięcy.
K.Kasprzycki:
Ferrum S.A. jest spółką hutniczą notowaną od 1997 na giełdzie w Warszawie roku i przed opublikowaniem oficjalnych danych nie mogę ich upubliczniać. Ogólnie rzecz ujmując mogę stwierdzić, że spółka w pierwszym półroczu 2020 była dobrze zabezpieczona poprzez kontrakty realizowane dla Gaz-Systemu, które podpisywaliśmy w roku ubiegłym. Dało to nam duży komfort i możliwości przetrwania bez większych zawirowań, tego trudnego dla wielu firm okresu.

Gdy w marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię koronawirusa SARSCoV-2 za pandemię i weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonych zostało wiele ograniczeń m.in. zakaz przemieszczania się poza granice kraju, zawieszenie transportu lotniczego i kolejowego i wiele innych. Te obostrzenia miały bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania gospodarki jako całości oraz poszczególnych firm. Przebieg epidemii stał się nowym czynnikiem ryzyka, który od II kwartału roku bieżącego trzeba uwzględniać w prowadzonej działalności.

Większość naszych produktów lokujemy na rynku wewnętrznym, wiec nie mieliśmy problemów związanych z lockdown -em. Dla naszej Grupy Kapitałowej duże znaczenie ma przede wszystkim utrzymanie poziomu inwestycji w sektorach gazowniczym, ciepłowniczym, wodno-kanalizacyjnym, konstrukcji przemysłowych, górnictwa ropy i gazu, petrochemicznym, energetycznym, które wykorzystują produkty i usługi oferowane przez Ferrum S.A.

Przed ogłoszeniem pandemii, w I kwartale 2020 roku, struktura sprzedaży wykazała, że 15 proc. przychodów Grupy Kapitałowej Ferrum zostało wypracowane w wyniku dostaw dla podmiotów zagranicznych, a pozostałe 85 proc. dla rynku krajowego. Mam nadzieję, że Polska zgodnie z ogłoszonymi prognozami przejdzie kryzys w sposób łagodny i inwestycje infrastrukturalne nadal będą realizowane, co pozwoli utrzymać nam wzrostowy trend.

„MH”: Ferrum to firma o wielkiej hutniczej tradycji. W ostatnich latach miała różnorakie problemy, jednak po zmianie akcjonariatu i inwestycji dziś najgorsze ma chyba za sobą?
K.Kasprzycki:
Tak to prawda. To duże szczęście, że Ferrum, firma z 146 letnim rodowodem hutniczym, nie podzieliła losu wielu zakładów, które w nowych uwarunkowaniach własnościowych i rynkowych z bardzo różnych przyczyn przestały istnieć. Ferrum SA swoją dzisiejszą pozycję zawdzięcza nowemu akcjonariatowi z Polskim Funduszem Rozwoju na czele, który wraz z konsorcjum funduszy: Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN i Funduszem Mezzanine FIZAN, a także znanym biznesmenem Markiem Warzechą – MW Management, uratowali firmę przed najgorszym – likwidacją.

Fundamentalną sprawą było oddłużenie spółki, które zostało wówczas zamienione na akcje, a także zainwestowanie dużych pieniędzy w nowoczesną linię do produkcji rur spiralnie spawanych. Dziś jesteśmy jedynym w Polsce producentem rur spiralnie spawanych, wzdłużnie spawanych oraz zgrzewanych do średnicy 406 mm. Dysponujemy nowoczesną linią technologiczną do pokrywania rur trójwarstwową powłoką polietylenową PE/polipropylenową PP – o średnicach od 168,3 mm i jako jedyni w kraju powyżej 1220 mm. Jakość naszych wyrobów potwierdzona jest szeroką gamą certyfikatów, a co najważniejsze wysoką oceną naszych odbiorców z Unii Europejskiej, jak i całego świata.

„MH”: Uruchomiona w połowie 2018 roku linia do rur spiralnie spawanych i przyjęta strategia zarządu pod Pana kierownictwem przynosi efekty…
K.Kasprzycki:
Dzięki tej nowoczesnej linii Ferrum S.A. jest nadal na mapie gospodarczej kraju i dobrze radzi sobie na rynku, poszerzając stale portfolio produktowe. W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy nowe rury, które do tej pory nie były u nas w kraju produkowane. Weszliśmy też w wiele projektów Gaz Systemu, krajowego operatora gazociągów, który realizuje szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.
Inwestycja w nowoczesną instalację do produkcji rur spiralnie spawanych umożliwiła nam awans i zajęcie miejsca wśród wiodących światowych producentów. Po dwóch latach mogę powiedzieć, że była to bardzo trafna decyzja, co również przekłada się na wyniki finansowe i wygrane przetargi.

Uruchomiona uroczyście w czerwcu 2018 roku linia produkuje rury o średnicy od 508 mm do 1829 mm oraz grubości ścianek od 5,6 mm do 26 mm, z użyciem gatunków stali do X80/L555 oraz maksymalnej długości do 33 metrów. Staliśmy się można powiedzieć potentatem w produkcji rur spieralnie spawanych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przyjęta strategia faktycznie przynosi efekty. Zarząd Ferrum SA działa w dwuosobowym składzie, wiceprezesem ds. finansowych jest pani Honorata Szlachetka, a przewodniczącym rady nadzorczej pan Marek Warzecha. Dzięki dobrym relacjom miedzy właścicielami, mamy jako zarząd spółki poczucie stabilności i możemy skupić się na jej rozwoju.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym numerze MH19/2020.