CAŁY ZYSK POZOSTAJE W KGHM

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź SA zdecydowano, iż cały zysk za rok 2019 pozostanie w spółce. W uzasadnieniu podjętej uchwały napisano, że „ocena Zarządu KGHM Polska Miedź jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową KGHM Polska Miedź, zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy, a możliwościami efektywnego inwestowania spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i wobec niepewności towarzyszącej dalszemu rozwojowi sytuacji na rynku metali w związku z pandemią koronawirusa SARSCoV- 2”.

Prezes KGHM Marcin Chludziński uzasadniając rekomendację zarządu o przekazaniu zysku w wysokości ponad 1 mld 263 mln złotych za poprzedni rok na kapitał zapasowy spółki podkreślił, że możliwe jest zminimalizowanie wpływu epidemii na działalność KGHM.
KGHM pracuje, produkuje zgodnie z planem, jeśli chodzi o pierwszy kwartał 2020 roku. Wynik pierwszego kwartału wskazują, że spółka konsekwentnie realizuje strategię zaprezentowaną półtora roku temu. To strategia przygotowana na wyzwania niespokojnych czasów i niespokojnych rynków. Ta strategia jest adekwatna do tego, co się dzieje na świecie i w Polsce w ostatnich miesiącach – mówił prezes dodając, że mimo wymagających warunków makroekonomicznych oraz w obliczu pandemii, KGHM utrzymał wszystkie wskaźniki, na które spółka ma wpływ. Są one na stabilnych, satysfakcjonujących poziomach, albo nawet poprawione.


Prezes podkreślił, że spółka musi być gotowana do funkcjonowania dziś i w przyszłości, dlatego konsekwentnie prowadzi inwestycje(…), także te środowiskowe, wydłuża perspektywę działania Polskiej Miedzi. „Przy rekordowo wysokiej niepewności dotyczącej makroekonomii, niepewności zdarzeń kolejnych miesięcy i kwartałów, odpowiedzialna rekomendacja nie może być inna jak przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki”.


Podczas obrad walnego zgromadzenia jeden z prywatnych akcjonariuszy złożył projekt uchwały, na mocy której 200 mln zł z wypracowanego zysku za poprzedni rok miałoby zostać przeznaczone na dywidendę; tj. 1 zł na akcję. Projekt ten nie został przejęty, a zysk w wysokości ponad 1 mld 263 mln złotych pozostanie w spółce i zasili jej kapitał zapasowy. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019 i udzieliło absolutorium zarządowi miedziowej spółki.