AktualnościNASZA ROZMOWA

TO JEST DOBRY ROK

ROZMOWA “MH” Z MIROSŁAWEM BUCIAKIEM PREZESEM ZARZĄDU NPA SKAWINA SP. ZO.O.

„MH”: Panie Prezesie! Jesteśmy w przededniu zakończenia roku 2023, który dla wielu zakładów był czasem trudnym związanym ze spadkiem koniunktury i zamówień. Jaki on był dla spółki, którą Pan zarządza?

M.Buciak: Nie możemy narzekać. To był dobry rok. Zanim jednak przejdę do jego podsumowania cofnę się do roku 2022, który był dla naszej spółki rekordowy pod względem produkcji jak i osiągniętych wyników ekonomicznych. Chciałbym również przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 roku NPA Skawina nie jest już oddziałem Boryszewa, ale samodzielnym podmiotem gospodarczym – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.

Wszystko wskazuje, że ten rekord produkcji i sprzedaży zostanie utrzymany również w tym roku. Nie odczuwamy tak drastycznego spadku zamówień, dekoniunktury, czy kryzysu jak to jest w przypadku np. sektora hutniczego. W porównaniu do roku 2020 nasza produkcja wzrosła z 35 tys. ton, do 52,5 tys. ton, czyli o prawie 50 proc. Pracujemy z pełnym obłożeniem w systemie 3 zmianowym również w soboty i niedziele.

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację gospodarczo-polityczną trzeba te dwa lata uznać za duży sukces. Trwająca wojna w Ukrainie stwarzała i nadal stwarza wiele zagrożeń, ale również szanse. I my je wykorzystaliśmy. Jako firma realizujemy przyjętą strategię rozwoju, która ukierunkowana jest na zwiększenie sprzedaży wyrobów wysokoprzetworzonych – wysokomarżowych.

W roku bieżącym udało się nam ugruntować pozycję na rynku czeskim i słowackim w zakresie przewodów napowietrznych. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy tam głównym dostawcą dla realizowanych inwestycji. Kontynuujemy rozpoczęty w roku ubiegłym proces certyfikacji przewodów na rynek niemiecki, który otwiera przed NPA Skawina nowe możliwości. Jest to dla nas bardzo perspektywiczny rynek, z którym wiążemy ogromne nadzieje. Przyjęty kierunek rozwoju spółki przynosi efekty i pokazuje, że warto szukać nowych rynków i certyfikować produkcję, co w konsekwencji pozwala na zdobywanie nowych umów handlowych. Takich, które do tej pory były poza naszym zasięgiem.

„MH”: Nowe rynki zbytu, to zwiększone zapotrzebowanie na przewody. Jak zamierzacie sprostać temu wyzwaniu?

M.Buciak: Jak już wspominałem, przyjęta strategia zakłada zwiększanie mocy w zakresie produkcji drutów i przewodów. Na dzień dzisiejszy maksymalne moce wynoszą 55 tys. ton wyrobów, w tym około 10 tys. ton to przewody i druty, pozostała część to walcówka.

Nie zamierzamy zwiększać wolumenu produkcji, ale wykorzystać własną walcówkę, by ją przerabiać w Skawinie na wyroby o znacznie większej wartości dodanej. W najbliższych 2 latach wydamy około 50 mln złotych na inwestycje i modernizacje linii produkcyjnych. Już pod koniec przyszłego roku powinniśmy być przygotowani do podwojenia zdolności w zakresie przewodów i drutów. Zakupiliśmy jedną halę i finalizujemy zakup drugiej. Nowe linie pozwolą na zwiększenie produkcji oraz poszerzą asortyment. Będziemy sukcesywnie wprowadzać druty stopowe z dodatkiem magnezu, których do tej pory nie mogliśmy wytwarzać ze względu na brak odpowiednich ciągarek.

„MH”: Jeden z realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczył walcówki stopowej. Co dzieje się w tym zakresie?

M.Buciak: Realizacja zaplanowanych inwestycji będzie również kontynuacją projektu realizowanego dwa lata temu. W jego ramach postawiliśmy nowoczesną linię do topienia i walcowania, co umożliwiło produkcję walcówki stopowej. Na druty stopowe będzie coraz większe zapotrzebowanie, głownie w zastosowaniach spawalniczych i w projektach offshore, gdzie oplot stalowy planuje się zastąpić stopami aluminium z magnezem. To duże wyzwanie, ale też przyszłość i bardzo perspektywiczny oraz ciekawy rynek zbytu.

Oczywiście inwestujemy również w innych obszarach. Kładziemy bardzo mocny nacisk na działania środowiskowe, które są wytyczane przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Mamy w planach budowę farmy fotowoltaicznej na dachach naszych hal. W ten sposób zamierzamy pozyskać około 20 proc. energii z własnych odnawialnych źródeł. Ta inwestycja ma zakończyć się również w roku przyszłym. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W MH 25/2023