Aktualności

40 LAT W SŁUŻBIE PRACOWNIKÓW

6 października 2023 w Poroninie odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Federacji Hutniczych Związków Zawodowych oraz Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”, które od 5 lat działają pod wspólnym szyldem Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. To te dwie organizacje zostały utworzone w 1983 roku, a ich najważniejszym zadaniem była obrona praw pracowniczych. Już rok później w 1984 roku były one założycielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

W uroczystościach udział wzięło ponad 180 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego kraju. Gośćmi jubileuszu byli m.in. przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, przewodnicząca FNSZZ Przemysłu Lekkiego Wisława Licha, przewodniczący ZZPE Maciej Ostrowski, byli przewodniczący FHZZ Jan Piesiur i Eugeniusz Sommer oraz były wiceprzewodniczący FZZ Metalowcy Stanisław Młynarczyk.