AktualnościNASZA ROZMOWA

GOTOWI NA ZMIANĘ TECHNOLOGII I PRODUKCJĘ ZIELONEJ STALI

ROZMOWA Z SANJAYEM SAMADDAREM PREZESEM ZARZĄDU ARCELORMITTAL POLAND, KTÓRA UKAZAŁASIĘ W RAPORCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMP 2022

Za nami 2022 rok, który przyniósł wiele bezprecedensowych dla naszej organizacji wyzwań. Jak nasza firma na nie zareagowała?

S.Samaddar: W istocie w zeszłym roku byliśmy świadkami przemian, które wpłynęły na funkcjonowanie wielu aspektów biznesu, polityki i społeczeństw na całym świecie. Eskalacja niespodziewanej geopolitycznej sytuacji na Ukrainie spowodowała olbrzymi rezonans, co wpłynęło na społeczeństwo i ekonomię. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi chcieliśmy bezzwłocznie pomóc potrzebującym.

Muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, z jakim zaangażowaniem całe nasze otoczenie – pracownicy, partnerzy, sąsiedzi – zareagowało, aby pomóc tym, którzy cierpią z powodu wojny.

Jako firma natychmiast rozpoczęliśmy współpracę ze szpitalami, pomagając w zakupie sprzętu medycznego i zorganizowaliśmy zbiórkę dla rodzin pracowników ArcelorMittal z Ukrainy, żeby zapewnić im środki niezbędne w codziennym życiu.

Byliśmy również w stałym kontakcie z władzami województw i miast, w których prowadzimy naszą działalność, żeby efektywnie współorganizować pomoc. Włączyliśmy się też w szeroką kampanię UNICEF, gdzie ArcelorMittal podwoił środki wpłacane przez pracowników. W dodatku liczne oddolne akcje, w które angażowali się nasi pracownicy pokazały, że mamy serca wielkie jak wielkie piece. Oni potrzebowali pomocy, my byliśmy gotowi ją nieść – taka relacja jest miarą człowieczeństwa, czego nie sposób opisać słowami.

Jakie skutki biznesowe i ekonomiczne przyniosła ta sytuacja geopolityczna?

S.Samaddar: Rok 2022 to m.in. wzmocnienie współpracy z ukraińską hutą ArcelorMittal w Krzywym Rogu, z której dostarczano materiały do i przez terytorium Polski. Jednocześnie z naszych oddziałów i przez terytorium Polski wysyłano zasoby do ukraińskiego zakładu.

Oczywiście wspomniana sytuacja przyniosła zmiany chociażby w zakresie logistyki. Łańcuchy dostaw na świecie wymagały przeorganizowania, a infrastruktura w naszym kraju została poddana większej eksploatacji. Jednak w zeszłym roku zmagaliśmy się z ogólnym spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę obciążenia w postaci opłat za emisje CO, o których jako branża mówimy od dawna, a także bezprecedensowe, rosnące ceny gazu i energii, to w rezultacie warunki ekonomiczne są bardzo wymagające.

W zeszłym roku po wnikliwej analizie pogarszającej się w sytuacji na rynku podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu produkcji i pod koniec września byliśmy zmuszeni tymczasowo zatrzymać wielki piec nr 3 w dąbrowskiej hucie. Instalacja wznowiła pracę już w styczniu 2023 roku, ale to świadczy o tym, jak trudne są warunki ekonomiczne. ArcelorMittal i cała branża stalowa już od wielu lat wskazuje na potrzebę wsparcia w postaci odpowiednich regulacji prawnych, aby zapewnić równe szanse.

Producenci spoza Unii pracują w o wiele bardziej sprzyjających warunkach nie ponosząc kosztów związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO, gdzie za każdą wyemitowaną tonę dwutlenku węgla płaci się obecnie ok. 90 euro.

Oczywiście zależy nam na produkowaniu stali w sposób odpowiedzialny. O tym, jak starannie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju świadczy pozytywny rezultat audytu i certyfikat ResponsibleSteelTM.

 ArcelorMittal Poland otrzymał to wyróżnienie jako pierwsza firma w Polsce i jedna pierwszych w Europie.

O czym świadczy otrzymanie tego certyfikatu?

S.Samaddar: Informuje naszych interesariuszy, że prowadzimy działalność z zachowaniem wysokich standardów etycznych, że jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną . Ten certyfikat jest znaczącym wyróżnieniem dla nas w ArcelorMittal Poland.

Stal to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów na świecie. Nasi klienci z branży motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, opakowań, transportu oraz AGD mają coraz większe oczekiwania względem materiałów, które wykorzystują, spodziewając się, że będą one spełniały najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Certyfikat ResponsibleSteelTM to dla nich wyraźnie zapewnienie, że mogą na nas liczyć.

To dobrze koresponduje także z planami ArcelorMittal w zakresie minimalizacji wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne i redukcji emisji dwutlenku węgla. Przypomnę, że ArcelorMittal zadeklarował, że w Europie do 2030 roku emisja CO2 będzie o 35 proc. niższa względem 2018 roku, a do 2050 roku chcemy być w pełni neutralni pod tym względem. To pokazuje, że chcemy produkować stal przy jak największym poszanowaniu środowiska.

W ArcelorMittal Poland jesteśmy gotowi na zmianę technologii produkcji stali z konwencjonalnej na nową, tak by produkować recyklingowaną, zieloną stal zgodną z celami klimatycznymi. Ekscytuje nas perspektywa działań, które umożliwią nam osiągnięcie tych celów. Stal będzie potrzebna w przyszłości – nowoczesny świat nadal będzie jej potrzebować: do budowy infrastruktury OZE, elektryfikacji transportu oraz ze względu na jej doskonały potencjał recyklingowy. (…)

Rozmowę przeprowadził Marcin Przeor.

Całość przeczytasz w najnowszym wydaniu “MH” 16/2023

lub pod linkiem AMP_2022_pl.pdf (arcelormittal.com)