Aktualności

LEPSZE OD OCZEKIWANYCH

Podane przez GUS szacunkowe dane o wzroście PKB w I kwartale 2023 roku zaskoczyły ekonomistów. Według wstępnych prognoz wzrost PKB wyniósł 3,9 proc. w stosunku do IV kwartały roku ubiegłego. Jednak w stosunku do stycznia 2022 odnotował on spadek o 0,2 proc. Ekonomiści wskazali, że dane te są lepsze od prognozowanych, co oznacza, iż wzrost PKB w całym roku będzie wyższy, ale do na razie nie weryfikują swoich przewidywań.