AktualnościNASZA ROZMOWA

NASZA STRATEGIA PRZYNOSI EFEKTY

ROZMOWA “MH” Z MIROSŁAWEM BUCIAKIEM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM BORYSZEW SA ODDZIAŁ NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE

„MH”: Panie Dyrektorze! Szybkimi krokami zbliżamy się do końca 2022 roku. Jaki on będzie dla NPA Skawina?

M.Buciak: Wrok 2022 wchodziliśmy z dużym optymizmem, bo mieliśmy wypełniony w 90 proc. portfel zamówień. Wówczas wydawało się, że po niepewności na rynku gazowym, związanej z brakiem certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, sytuacja stabilizuje się. Niestety pod koniec lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, co w konsekwencji doprowadziło do jeszcze większych perturbacji i drastycznych podwyżek cen surowców energetycznych. Ceny gazu, którego zużywamy 4 krotnie więcej aniżeli prądu stanowiły największe wyzwanie dla nas.

Powiem szczerze, że gdybyśmy mieli produkować z tak wysokimi cenami mediów energetycznych przy kontraktach zawieranych po cenach z końca roku 2021, to nasza działalność byłaby deficytowa. W konsekwencji musielibyśmy zatrzymać produkcję, podejmować drastyczne i bardzo niepopularne decyzje. Zaczęliśmy więc szukać rozwiązań poprzez optymalizację zakupową, jak i wewnętrzną. Po wnikliwej analizie sytuacji podjęliśmy również decyzję o renegocjacji umów zarówno z odbiorcami krajowymi jak i zagranicznymi. Wszystkie te działania przyniosły efekty.

Dodatkowo, brak zaufania rynku unijnego dla firm z Rosji daje nam nowe możliwości, które staramy się wykorzystać. W wyniku dostosowania się do warunków makro pracujemy na 100 proc. naszych mocy. Zgodnie z przyjętą strategią sukcesywnie zwiększamy sprzedaż wyrobów o wyższej wartości dodanej. W roku bieżącym wyprodukujemy 52 tys. ton wyrobów, co stanowi 10 proc. wzrost w stosunku do roku 2021 i prawie 50 proc. wzrost do roku 2020.

Reasumując był to rok bardzo burzliwy, który wymagał ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy ze strony całej załogi. Pomimo tych wszystkich zawirowań i problemów oceniamy go jako bardzo udany.

„MH”: Kto jest największym odbiorcom Waszych wyrobów?

M.Buciak: Boryszew SA Oddział NPA Skawina jest producentem wyrobów aluminiowych produkowanych w oparciu o normy: europejskie EN, polskie PN, niemieckie DIN, amerykańskie ASTM, rosyjskie GOST, a także o specyfikacje dostarczane przez klienta. Głównym rynkiem zbytu, poza Polską jest Europa. Jednak nie zamykamy się i poszukujemy nowych możliwości poprzez poszerzanie gamy naszych wyrobów.  Produkujemy dla klientów z branż: energetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej oraz AGD.

Posiadamy dwie linie do odlewania i walcowania. Jesteśmy producentem walcówki aluminiowej i stopowej, a także żył kablowych wielodrutowych, żył giętkich klasy V i VI, wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, drutów odgromowych oraz drutów z przeznaczeniem do celów spożywczych. Produkujemy także żyły kablowe monolityczne klasy I.

 „MH”: Zakończyliście pod koniec ubiegłego roku projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący nowych stopów. Jaki jest jego efekt?

M.Buciak: Projekt, o którym Pan mówi prowadzony był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx.” Inwestycja o wartości ponad 74,5 mln złotych była współfinasowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to najnowocześniejsza na świecie linia do walcownia spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe. Dzięki niej zwiększyliśmy nasze moce wytwórcze, ale przede wszystkim rozszerzyliśmy portfolio w zakresie produkcji walcówki stopowej z przeznaczeniem na wyroby do celów mechanicznych i spawalniczych. Jego zakończenie pierwotnie planowane na początek roku 2021 opóźniło się ze względu na pandemię. Pod koniec ubiegłego roku zgłosiliśmy zakończenie projektu do NCBR.

Przypomnę również, że w latach poprzednich prowadziliśmy szereg projektów współfinansowanych ze środków UE. Dla przykładu podam projekt pn. „Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i  konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych”, który był realizowany w konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Projekt ten zakończył się wdrożeniem do produkcji typoszeregu energooszczędnych przewodów.

Efektem prac rozwojowych w naszej spółce, które prowadzimy z polską nauką są nowe gatunki wyrobów, co umożliwia nam wejście na nowe rynki zbytu. Przyjęta strategia rozwojowa przynosi efekty. Z producenta standardowych aluminiowych wyrobów walcowanych stajemy się producentem wysokiej jakości wyrobów stopowych, na które jest duży popyt. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU “MH” 24_25/2022