DOBRE WYNIKI POMIMO NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

Zysk Cognor Holding wzrósł w trzecim kwartale 2022 roku o 15 proc., do 123,1 mln zł. Przychody grupy zwiększyły się w trzecim kwartale r/r o 6,6 proc. do 749,4 mln zł. Natomiast zysk operacyjny sięgnął poziomu 172,3 mln zł i był on o 15,7 proc. wyższy rok do roku.

W komentarzu zarządu czytamy: W trzecim kwartale roku 2022 popyt na stal uległ zmniejszeniu. W Unii Europejskiej (UE27) produkcja stali surowej spadła bardzo mocno bo aż o 13,5 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2021. Polska wpisała się w ten odczyt ze zmniejszeniem swojej produkcji o 14,1 proc. Na tym tle produkcja stali surowej przez Cognor Holding S.A. wypadła gorzej bowiem zmniejszyła się o 25,1 proc., głównie w wyniku dłuższych niż zwykle przerw remontowych. Warto jednak zauważyć, że łączna sprzedaż złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała obniżkę wyraźnie bardziej umiarkowaną – mianowicie o 11,6 proc.. Mimo spadku wolumenu dostaw nasze przychody urosły o 6,6 proc. na gruncie zwyżki cen kęsów oraz produktów finalnych.

Niskiej produkcji i ilości sprzedaży nie towarzyszył jednak spadek zyskowności Grupy. EBITDA osiągnęła 183,3 mln zł. chociaż w tym czasie miał miejsce bardzo stromy zjazd cen złomów stali skutkujący stratami FIFO w kwocie aż 62,9 mln złotych. Czynnikiem kompensującym było poszerzenie spreadów przerobowych dla kęsów o 600 złotych do tony zaś dla wyrobów finalnych o 1.238 złotych do tony. Spready poprawiły się dzięki wzrostowi średniej ceny kęsów i wyrobów finalnych podczas gdy cena złomów stali uległa zmniejszeniu.

Czynnikiem niesprzyjającym zyskowności było natomiast pogorszenie kosztów wytwarzania wynikające z podwyżki cen energii oraz innych elementów zużycia. Innym obciążeniem był dłuższy od standardowego postój w przypadku niektórych naszych zakładów. (…)

Więcej w „MH” 22/22/2022