JEST POROZUMIENIE W ARCELORMITTAL POLAND

27 września przedstawiciele organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland zawarli z pracodawcą „Porozumienie w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji”.

Innymi słowy jest pisemna gwarancja pracy dla wszystkich pracowników których dotknie decyzja o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. W porozumieniu znalazły się również gwarancje ponownego uruchomienia jednostki najpóźniej do końca marca 2023 roku oraz utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji.