Aktualności

ŚLĄASKO-DĄBROWSKA “SOLIDARNOŚĆ”…

… rozpoczęła 7 września pogotowie protestacyjne na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. W uchwale czytamy iż jest to podyktowane wysokimi cenami energii, szalejącą inflacją i rosnącymi kosztami życia oraz coraz trudniejszą sytuacją finansową gospodarstw domowych, a także drastycznym pogorszeniem się kondycji przedsiębiorstw.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” zada realizacji trzech podstawowych postulatów:

  • Wprowadzenia systemowych rozwiązań na poziomie krajowym, których efektem będzie obniżenie ceny energii, co najmniej o połowę, polegających na natychmiastowej likwidacji stuprocentowego obliga giełdowego w handlu energią, wprowadzenia ustawy specjalnej tymczasowo ograniczającej swobodę obrotu nośnikami energii w celu ustabilizowanie jej ceny.
  • Złożenia przez polska delegację na najbliższym szczycie Rady Europejskiej oficjalnego wniosku o zawieszenie, a następnie głęboką reformę systemu handlu emisjami EU ETS.
  • Jak najszybszą realizację inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, których katalog został zapisany w Umowie Społecznej dotyczącej transformacji sektora węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

W uzasadnieniu czytamy m.in.: Polski rząd nie tylko nie przedstawia własnych systemowych działań antykryzysowych, ale również nie realizuje przedsięwzięć pozwalających trwale obniżyć ceny energii, które zostały zawarte w porozumieniach podpisanych ze strona społeczną. Najbardziej bulwersującym przykładem tej rażącej bezczynności jest nierealizowanie inwestycji w nowoczesne technologie energetyczne wykorzystujące węgiel kamienny, których katalog zawiera Umowa Społeczna (…) Jedną z tych inwestycji miała być budowa instalacji do zgazowania węgla. Gdyby rząd zrealizował to, do czego zobowiązał się podpisami swoich najwyższych przedstawicieli, polska gospodarka miałaby do dyspozycji dodatkowe 4 mld m3 gazu rocznie. Gazu wielokrotnie tańszego od surowca pochodzącego z importu. (…)