EUROPEJSKIE PRZEMYSŁY ENERGOCHŁONNE APELUJĄ

Przedstawiciele europejskich przemysłów energochłonnych wystosowali 6 września apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego czeskiej prezydencji Jozsefa Sikela, w którym oczekuję szybkich i skutecznych działań na rzecz ograniczenia rosnących cen gazu ziemnego, a także rozgraniczenia zależności cen energii eklektycznej od cen gazu.

               W liście czytamy, że przemysł energochłonny, który jest podstawową częścią gospodarki europejskiej dotkniętej kryzysem energetycznym ma poważne problemy związane z ekstremalnymi poziomami cen gazu, które osiągnęły najwyższy poziom 334 €/MWh, czyli 15 razy więcej niż przed kryzysem, a także 10 razy więcej niż ceny w USA i znacznie powyżej cen w Azji.

Taki stan rzeczy przyczynia się do rosnącej inflacji, którą odczuwają obywatele i prowadzi do destrukcji dla przemysłowych użytkowników gazu i energii elektrycznej.

W ostatnich tygodniach wiele zakładów przemysłowych zamknęło swoje firmy lub zmniejszyło produkcję w Europie, a w nadchodzących tygodniach oczekuje się kolejnych. Te masowe ograniczenia w zakładach zwiększą zależność Europy od rynków trzecich w zakresie strategicznych łańcuchów dostaw i drastycznie zwiększą globalne emisje dwutlenku węgla.

W przypadku wielu energochłonnych gałęzi przemysłu nie ma obecnie biznesowego uzasadnienia na kontynuację produkcję w Europie, ani też perspektyw dalszego rozwoju. Skutki tych zamknięć zaczynają mieć również poważny wpływ na nasze łańcuchy wartości, zagrażając europejskiej bazie przemysłowej i szerzej dostępności podstawowych produktów.

Potrzebne są natychmiastowe i skuteczne działania na szczeblu europejskim mające na celu ograniczenie ceny gazu ziemnego, a także ograniczenia zależności cen energii elektrycznej od cen gazu. Do tej nowej rzeczywistości należy również dostosować tymczasowe ramy pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych.

PONIŻEJ LIST DO PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI URSULI VON DER LEYEN

President-Ursula-von-der-Leyen