Aktualności

POTRZEBNA REWIZJA POLITYKI KLIMATYCZNEJ

W Katowicach 6 września na terenie Centrum Kongresowego i terenów przy Spodku rozpoczęły się IXX Międzynarodowe Targi EXPO Katowice – Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 firm z 13 krajów, które zaprezentowały najnowsze osiągnięcia m.in. z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej. Inauguracyjne wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości zdominował temat kryzysu energetycznego i pytania o dalszy sens polityki odchodzenia od węgla.

Oficjalne otwarcie targów.

Zaproszonych gości, wystawców powitała prezes targów Iwona Gramatyka stwierdzając, że targi mają na celu pokazanie potencjału firm, a także wskazanie, że węgiel wciąż jest ważnym surowcem w miksie energetycznym.

Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, przypomniał, że Śląsk to największy region górniczy w Unii Europejskie. Do 2050 roku polskie górnictwo czekają bardzo duże zmiany związane z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Oczywiście życie pisze własne scenariusze i dzisiaj po przejściach związanych z koronawirusem i wojną w Ukrainie pojawiły się skutki gospodarcze tych procesów, dlatego musimy brać pod uwagę korektę tych założeń. Chcielibyśmy, aby to co zostanie po górnictwie na Śląsku w przyszłości kojarzyło się z nowymi technologiami i owocną współpracą naukowców z samorządem. Pracujemy nad tym, aby transformacja polskiej energetyki w dłuższej perspektywie pozwoliła oprzeć gospodarkę naszego kraju o nowoczesne gałęzie przemysłu

Zgromadzonych na otwarciu targów gości przywitał Marcin Krupa, prezydent Katowic współorganizator targów EXPO Katowice.

To jedne z ważniejszych targów, jakie odbywają się w naszym mieście. Katowice EXPO mają za zadanie nie tylko pokazać to, co najlepszego dzieje się w naszym regionie, kraju i u naszych sąsiadów, ale przede wszystkim wywołać dyskusję na temat tego, co czeka nas w przyszłości. Musimy zastanowić się nad tym, jak dziś poradzić sobie bez olbrzymiego, rosyjskiego rynku zbytu i jak zrewidować plany dotyczące kwestii przemian klimatycznych i związanym z tym ograniczeniem wydobycia węgla kamiennego. Wydaje się, że dzisiaj temat bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej Europy jest bardzo istotny. Racjonalny powrót węgla kamiennego i racjonalne jego wykorzystanie staje się najważniejszym elementem dyskusji.