PODSUMOWANIE 4 LETNIEJ KADENCJI W HUCIE ŁABĘDY

2 września członkowie Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy dokonali podsumowania X kadencji działalności organów statutowych, wybrali nowe władze oraz nakreślili najważniejsze zadania na najbliższą przyszłość. Przewodniczącym związku gliwickich hutników ponownie został wybrany Artur Jacek Wilkoń. Gośćmi sprawozdawczo-wyborczego spotkania byli: Andrzej Radzikowski – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pełniący obecnie funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Mirosław Grzybek – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, Stanisław Młynarczyk – przewodniczący śląskiego okręgu Federacji oraz Jarosław Gałka członek Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący związku w JSW KOKS.