5 MLD NA ODBUDOWĘ HUTNICTWA

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas spotkania ze stroną społeczną w Hucie Pokój Profile w Rudzie Śląskiej, a następnie w Węglokoksie zadeklarował, że kosztem 5 miliardów złotych do 2027 roku powstanie nowoczesna stalownia elektryczna o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie.

Zobacz obraz źródłowy
Wicepremier podczas rozmów ze strona społeczną w Rudzie Śląskiej.

– Po agresji Rosji na Ukrainę , Polska, Europa, świat znalazły się w zupełnie nowej sytuacji – wielu produktów brakuje, a ceny wzrastają. Jednym z nich jest stal – dziś w Europie brakuje stali, dlatego tak ważne jest inwestowanie – w przypadku Polski- w odbudowę przemysłu stalowego, hutnictwa stali – podkreślał wicepremier dodając, że zostały już podjęte konkretne działania. 560 mln złotych to pierwsze pieniądze, które trafią dzisiaj na inwestycje do spółek hutniczych funkcjonujących w ramach Grupy Węglokoksu. To są pieniądze w ramach funduszu reprywatyzacji na dokapitalizowanie dla tych spółek.

W ocenie szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych projekt budowy nowej stalowni w Rudzie Śląskiej ma charakter w pełni biznesowy – jego efektem będzie m.in. zagospodarowanie polskiego złomu stalowego, a także zabezpieczenie na potrzeby polskiego rynku tańszej stali i produktów stalowych.

Przypomnijmy, że do hutniczymi spółkami Grupy Węglokoksu są: Huta Pokój Profile, Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory oraz Huta Pokój Konstrukcje. Weglokoks jest spółką Skarbu Państwa działającą, oprócz hutnictwa w sektorze górniczym, logistycznym i energetycznym. Po pierwszym półroczu przychody firmy wynosiły około 1,7 mld złotych, a zysk netto przekroczył 150 mln złotych.

Strona społeczna hutniczych aktywów Węglokoksu, która od wielu miesięcy apeluje o rozpoczęcie niezbędnych inwestycji jest zadowolona ze spotkania z wicepremierem Jackiem Sasinem.

Zdaniem Mariusza Latki, przewodniczącego Sierpnia ’80 w Hucie Pokój deklaracja wicepremiera była stanowcza, a pierwsze pieniądze powinny pojawić się na kontach spółek w ciągu kilku tygodni.

– Spotkanie było bardzo owocne. Cieszy nas postawa wicepremiera, który stanowczo zadeklarował odbudowę polskiego hutnictwa na bazie aktywów Węglokoksu. Mam nadzieje, że za tymi deklaracjami pójdą pieniądze, ale także konkretne działania ze strony naszego właściciela – powiedział naszemu reporterowi Mariusz Latka.