BORYSZEW ODWOŁA SIĘ OD DECYZJI

Zarząd Boryszew S.A poinformował, iż w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług VAT za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, spółka otrzymała wyniki kontroli z badania ksiąg podatkowych. Pokazują one, że łączna kwota określająca zaległość podatkową firmy to ponad 22,2 mln zł plus odsetki. Spółka nie zgadza się z ustaleniami kontrolerów i zamierza te ustalenia kwestionować w postępowaniu podatkowym.

W otrzymanym 3 sierpnia 2022 roku dokumencie pokontrolnym naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie stwierdził, że Oddział Boryszew ERG nie dochował należytej staranności przy dokumentowaniu transakcji, co zostało uznane jako nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług.

Kwestionowane jest prawo do zastosowania stawki 0 proc. VAT  przy realizacji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do podmiotów zagranicznych i wskazuje, że z uwagi na ustalony stan faktyczny należy opodatkować je stawką 23 proc.. VAT, co daje kwotę 9.817.220 zł.

Organ Krajowej Administracji Skarbowej stwierdza również, iż Boryszew bezpodstawnie odliczył naliczony podatek VAT wynikający z faktur wystawionych z tytułu zakupu oleju rzepakowego, w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, dokonując tym samym jego zawyżenia na łączną kwotę 12.435.798 zł. Łącznie zdaniem kontrolerów spółka ma zaległość podatkową w wysokości ponad 22 mln złotych plus należne odsetki.