„MAGAZYN HUTNICZY” 15/2022

W najnowszym wydaniu „MH” przeczytacie m.in.:

Rozmowę z Mirosławem Motyką prezesem zarządu HIPH

50 lat „Magazynu Hutniczego” – W GRONIE PRZYJACIÓŁ Z BRANŻY METALI NIEŻELAZNYCH

W Hucie Miedzi Głogów – Remont zakończony przed czasem

Nowelizacja ustawy wiatrakowej.

Turcja odkryła bogate złoża metali ziem rzadkich

Życzymy udanej lektury.

str1i-1