• Aktualności

    600 MILIONÓW DYWIDENDY

    Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź SA zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2021 w kwocie 600  mln złotych. Tak więć na jedną akcję dywidenda wyniesie 3 złotych, pozostałem ponad 4,5 mld…