Aktualności

DOBRE WYNIKI I KWARTAŁU GRUPY BORYSZEW

Grupa Boryszew odnotowała w I kwartale 2022 roku przychody w wysokości ponad 1,7 mld zł , co stanowi wzrost o 17 proc. aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrósł również skonsolidowany zysk spółki z 29,3 mln złotych do 33,9 mln złotych. Jak czytamy w komunikacie „Znacząco zwiększony popyt na rynku metali w Polsce pozwolił zminimalizować ujemny wpływ czasowo zablokowanej przez wojnę produkcji w branży motoryzacyjnej„.

Wynik EBITDA wyniósł 100 mln zł i była wyższa o 9 proc. niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że wzrost EBITDA nastąpił pomimo braku wpływu spółek Elana Pet oraz FŁT Polska w związku z ich sprzedażą w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku – podkreśla Boryszew w komunikacie.

Segment metali, który stanowi 67 proc. sprzedaży, grupy skorzystał na dobrej sytuacja rynku stali oraz metali nieżelaznych.

– Walcówka ze stopu aluminium ma zastosowanie w produkcji przewodów, kabli oraz drutów. Szczególnie w segmencie przewodów napowietrznych i drutów obserwujemy stały, kilkuprocentowy wzrost popytu. Co ważne, nasz zakład NPA Skawina jest jedynym producentem tego typu wyrobów z aluminium w Polsce. Bardzo dobre wyniki osiągnęła Walcownia Metali Dziedzice oraz Baterpol – stwierdził Wojciech Kowalczyk, prezes Boryszewa.

– Znaczącej poprawie uległa również sytuacja na rynku stali, gdzie istotnie wzrosła liczba zamówień oraz marżowość. Alchemia oraz Huta Bankowa mają rekordowe wyniki. Pogorszenie koniunktury w Chinach i kolejny lockdown w tym kraju spowodowały, że produkcja chińskich wyrobów stalowych spadła o 8 proc., a lukę w podaży trzeba było zapełnić – wyjaśnił.

W efekcie wynik EBITDA segmentu metali wzrósł niemal o 90 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku i wyniósł 99 mln, natomiast przychody wzrosły o 26 proc. i osiągnęły poziom 1,1 mld. Za wzrost przychodów oraz wyższy niż rok temu wynik EBITDA odpowiadają wszystkie spółki grupy z segmentu metali (z wyjątkiem Hutmen, który zakończył prowadzenia działalności operacyjnej).