Aktualności

POWOŁĄNIE ZARZĄDU STALPROFILU NA NOWĄ KADENCJĘ

26 maja 2022 roku Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Zarządu STALPROFIL S.A. na następną wspólną, pięcioletnią kadencję w następującym niezmienionym, trzyosobowym składzie: Henryk Orczykowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zenon Jędrocha – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, Sylwia Potocka – Lewicka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.