Aktualności

IZOSTAL-FERRUM-STALPROFIL Z NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ.

Oferta konsorcjum spółek: Izostal SA, Ferrum SA i Stalprofil SA 11 maja br. została wybrana przez Gaz System jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Dostawa fabrycznie nowych, izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”.

Wartość złożonej przez Konsorcjantów oferty wynosi 92,4 mln złotych netto i przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 40 km w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Umowa pomiędzy podmiotami będzie podpisana w późniejszym terminie.