Aktualności

REWELACYJNY OSTATNI KWARTAŁ STALPRODUKTU

Stalprodukt S.A - BOCHNIA | Miasto Soli

Stalprodukt zaprezentował wstępne dane finansowe za czwarty kwartał 2021. Wynika z nich, że spółka zarobiła w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku niemal trzykrotnie więcej od dwuletniej średniej.Stalprodukt podał w piątek wybrane wyniki finansowe za czwarty kwartał ubiegłego roku. Jak zaznacza spółka, do wiadomości publicznej podawane są dane (przed publikacją pełnego sprawozdania finansowego), które wykazują istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 proc. w stosunku do wartości bazowej.

Z opublikowanych danych wynika, że w czwartym kwartale 2021 spółka zarobiła niemal trzykrotnie więcej od dwuletniej średniej. Przychody w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wyniosły 1 mld 315,2 mln zł. Kilkukrotnie wzrosły też zyski – operacyjny i wynik netto. 

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku
następujących pozycji:

 1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które
  w IV kw. 2021 r. wyniosły 1 315 160 tys. zł (w porównaniu do kwoty 886 339 tys. zł,
  stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2019 r. i 2020 r.).
 2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w IV kw. 2021 r. wyniosły
  335 805 tys. zł (w porównaniu do kwoty 186 519 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów
  za IV kw. 2019 r. i 2020 r.).
 3. Przychodów Segmentu Profili, które w IV kw. 2021 r. wyniosły 226 454 tys. zł
  (w porównaniu do kwoty 146 002 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2019
  r. i 2020 r.).
 4. Przychodów Segmentu Cynku, które w IV kw. 2021 r. wyniosły 640 236 tys. zł
  (w porównaniu do kwoty 491 500 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2019
  r. i 2020 r.).
 5. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w IV kwartale 2021 r. wyniósł
  144 493 tys. zł (w porównaniu do kwoty 34 624 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
  z IV kwartału 2019 i 2020 roku).
 6. Skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2021 r. wyniósł
  124 140 tys. zł (w porównaniu do kwoty 33 146 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
  z IV kwartału 2019 i 2020 roku