Aktualności,  NASZA ROZMOWA

PRZED NAMI ROK NOWYCH WYZWAŃ

Prezes Józef Siwiec.

ROZMOWA „MH” Z JÓZEFEM SIWCEM PREZESEM ZARZĄDU ZM „ROPCZYCE” SA

„MH”: Panie Prezesie! Rok 2021 ze względu na pandemię i jej konsekwencje trzeba uznać za niezwykły. Jak w tych uwarunkowaniach poradziła sobie firma kierowana prze Pana? Jakie osiągnęła wyniki produkcyjno-finansowe?

J.Siwiec: Zgadzam się z tym, że rok 2021 był na swój sposób niezwykły. Trwająca pandemia odcisnęła na nim swoje piętno a dynamika zmian w gospodarce światowej, jej trendach oraz kierunkach rozwoju istotnie wpłynęła na warunki funkcjonowania branży producentów materiałów ogniotrwałych.

W odróżnieniu od lat wcześniejszych, rok 2021 stał się okresem bardzo intensywnych działań w zakresie logistyki oraz poszukiwań rezerw do wykorzystania w obszarach potencjalnych zdolności produkcyjnych. Gwałtowna redukcja dostępności produktów z Azji, rosnąca presja surowcowa oraz utrzymujący się wysoki popyt na materiały ogniotrwałe postawiły w zeszłym roku przed naszą branżą zupełnie nowe wyzwania. Staraliśmy się im sprostać, kontynuując z powodzeniem realizację przyjętej kilka lat temu strategii długookresowej. Efektem tych działań był uzyskany w zeszłym roku dodatni trend sprzedażowy w trzech najważniejszych dla nas segmentach, tj. przemyśle żelaza i stali, metali nieżelaznych oraz cementowo-wapienniczym. Niestety nie mogę jeszcze przytoczyć szczegółowych wyników produkcyjno-finansowych, zapoznacie się Państwo z nimi dokładnie w raporcie rocznym, którego publikację zaplanowaliśmy na 10 marca.

„MH”: Czy i w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia działalności? Co nadal pozostaje do zrealizowania? Jakie zadania rozwojowe i inwestycyjne zrealizowaliście, a jakie zaplanowaliście na rok 2022 i lata następne?

J.Siwiec: Odpowiednio dobrana taktyka wielopłaszczyznowej dywersyfikacji, która stanowi trzon naszej strategii pozwoliła nam zrealizować przyjęte na zeszły rok założenia, zarówno w ujęciu sprzedażowym, inwestycyjnym jak i rozwojowym. Wskazuje to jednoznacznie na ugruntowaną przez lata reputację Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., jako dostawcy najwyższej jakości rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych a zdobyte referencje oraz duża ilość kontaktów handlowych dodatkowo ją potwierdzają. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to w zeszłym roku zakończyliśmy dwa duże projekty unijne, pierwszy związany z rozbudową własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, drugi dotyczył budowy wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem energii w naszej firmie, o łącznych kosztach kwalifikowanych ponad 17 mln złotych. Pozostałe zrealizowane przez nas w 2021 roku inwestycje miały charakter odtworzeniowo-modernizacyjny i związane były głownie z produkcją.

Nasze plany na bieżący rok to kontynuacja ekspansji działalności we wszystkich strategicznych obszarach. Chcemy zwiększać poziom sprzedaży, szczególnie wyrobów najbardziej zaawansowanych technologicznie. Istotną rolę odgrywa tutaj wspomniane już Centrum Badawczo-Rozwojowe, które od ponad ośmiu lat opracowuje dla naszych klientów nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. O szczegółowych zeszłorocznych osiągnięciach firmy w zakresie badań i rozwoju w przeczytacie Państwo także w raporcie rocznym. Gorąco do tego zachęcam.

Rok 2022 ma dla nas być okresem kontynuacji prac nad podnoszeniem kompetencji w zakresie aktywności inżynieringowej we wszystkich segmentach rynku. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami inżynieryjnymi z różnych branż oraz z naszą spółką zależną Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o., która od początku swojej działalności zanotowała w tym obszarze istotne sukcesy. Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjno-remontowych pozwala nam na większą elastyczność, dlatego chcemy obszar ten włączyć do podstawowej oferty.

W bieżącym roku planujemy ponadto zwiększyć nakłady na inwestycje, które obejmowały będą głównie modernizację obszarów produkcyjnych. Podsumowując, chcemy być firmą rozwijającą się zarówno w dotychczasowych jak i nowych obszarach, zapewniającą bezpieczne miejsce pracy dla swoich pracowników, którzy dzięki konsekwencji i zaangażowaniu pozwalają nam założone cele realizować.

„MH”: Przed przemysłem hutniczym jak i innymi gałęziami ogromne wyzwania związane z przechodzeniem na nowe zielone technologie? Jak Pan widzi przyszłość i perspektywy dla ZM Ropczyce w kontekście zeroemisyjności?

J.Siwiec: Jesteśmy świadomi  znaczenia neutralności klimatycznej. Wprowadzenie paliw niskoemisyjnych jest wpisane od dawna w naszej technologii opartej na paliwie gazowym i procesach pomocniczych. W świetle nowych wyzwań polityki klimatycznej UE i wprowadzanych regulacjach prawnych, prowadzimy prace w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz nad poszukiwaniem rozwiązań ograniczających globalną emisję gazów cieplarnianych.

Ponadto realizujemy prace w zakresie obliczeń śladu węglowego produktów oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W 2021 roku sfinalizowaliśmy wspomnianą przeze mnie inwestycję uruchomienia instalacji wysokosprawnej kogeneracji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie gazowym.  Obecnie rozpoczęliśmy prace  w zakresie energii  odnawialnej.  

W roku 2022 planujemy budowę farmy fotowoltaicznej z wykorzystaniem energii w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S. A.  Dbamy również o rozwój gospodarki obiegu zamkniętego poprzez planowane zwiększenie zużycia surowców pochodzących z recyklingu po ich uszlachetnieniu.

„MH”: Rok 2022 powiał nas ogromnymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu. Jak radzicie sobie z tymi wyzwaniami?

J.Siwiec: Faktycznie ostatnie tygodnie 2021 roku charakteryzowały gwałtowne wzrosty cen mediów, w szczególności gazu oraz energii. W październiku ubiegłego roku ogłoszono redukcję dostaw energii do większości prowincji wytwarzających w Chinach surowce do produkcji materiałów ogniotrwałych. W obliczu bardzo wysokich kosztów transportu powyższe czynniki nałożyły się i spotęgowały skalę wzrostu kosztów produkcji wyrobów ogniotrwałych, a znaczna część komponentów wykorzystywanych do ich wytwarzania stała się towarem deficytowym. W związku z tym producenci materiałów ogniotrwałych, w tym także i my zostaliśmy zmuszeni do renegocjacji już zawartych kontraktów w zakresie zarówno cen jak i terminów realizacji. Wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu to obecnie jeden z głównych problemów branży hutniczej.

Aktualnie ceny energii w Polsce są wyższe niż u naszych zachodnich sąsiadów, dlatego bardzo mocno liczymy na wprowadzenie znacznych rekompensat dla branż energochłonnych i nowelizację ustawy w tym zakresie. (…)

CAŁĄ ROZMOWĘ PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU „MH” 4/2022