JSW PODPISAŁ UMOWĘ Z MORAVIA STEEL

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poinformował , iż w dniu 17 stycznia 2022 roku została podpisana ramowa umowa na dostawy węgla z MORAVIA STEEL a.s. Umowa została zawarta na okres 7 lat począwszy od stycznia 2022 roku do grudnia 2028 roku.

W jej ramach realizowane będą dostawy węgla, w tym głównie węgla koksowego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 2,6 miliarda złotych. W związku ze znaczącym udziałem kupującego w portfelu odbiorców JSW, informacja o zawartej umowie jest istotna z uwagi na zabezpieczenie stabilnej sprzedaży węgla w długim horyzoncie czasowym. MORAVIA STEEL a.s. jest również odbiorcą koksu z Grupy JSW S.A. – głosi komunikat.

Produkcja węgla ogółem w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyniosła w czwartym kwartale 2021 roku 3,57 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 7 proc., natomiast rok do roku niższa o ok. 5,2 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,80 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o 7,4 proc. i niższa rok do roku o 4,9 proc.