Aktualności

DIAMENTY OPZZ DLA NAJLEPSZYCH DZIAŁACZY I ORGANIZACJI

Podczas grudniowego posiedzenia Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie działacze zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce odebrali z rąk przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego Diamenty.

  • W kategorii Najlepszy Związkowiec Diament otrzymał Jacek ZUB – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.
  • W kategorii Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków Związek Zawodowy „Metalowcy” CNH Industrial Polska sp. z o.o. – Diament odebrał przewodniczący  Lech Latarski.
  • W kategorii Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków:

  – Związek Zawodowy „Metalowcy” Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik SA – diament odebrał przewodniczący Tadeusz Ciempiel.

  – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland SA i Spółek w Bielsku-Białej – diament odebrał przewodniczący  Krzysztof Laszczak.