Aktualności

ALUMETAL ZWIĘKSZA ZNACZĄCO ZYSKI

15 listopada Alumetal ogłosił wyniki produkcyjno-finansowe za III kwartał 2021 roku, z których wynika, że wolumen sprzedaży Grupy wyniósł 55,2 tys. ton i był o 47,9 proc. większy niż w III kwartale 2020 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniósł 176,5 tys. ton i był większy o 61,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W znacznie większym stopniu zwiększyły się zyski. Grupa szacuje, że w całym bieżącym roku produkcja wyniesie 230 tys. ton, a plany na rok przyszły to 250 tys ton.

Jak podkreśla zarząd spółki na sprzedaż grupy w trzecim kwartale duży wpływ miały przerwy w pracy zakładów motoryzacyjnych, spowodowane niedoborem półprzewodników. Produkcja aut w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii spadła w tym czasie o ponad jedną piątą. W rozpoczętym czwartym kwartale sytuacja ustabilizowała się, co może korzystnie wpłynąć na wyniki spółki w 2021 roku. Dla Alumetalu motoryzacja to bardzo ważny rynek, bo firma mimo dywersyfikacji sprzedaży, nadal około 80 proc. swoich przychodów czerpie właśnie z branży automotive.

Mimo trudnych uwarunkowań rynkowych spółka zwiększyła sprzedaż, Jest to również zasługa zmieniającego się otoczenia producentów aluminium wtórnego. W roku ubiegłym część zagranicznych konkurentów Alumetalu znacząco lub trwale zmniejszyła swoje moce produkcyjne, co pozwoliło na  zawarcie nowych kontraktów.

Zysk EBITDA za III kwartał ukształtował się na poziomie 45,8 mln zł i był o 80,1 proc. wyższy rok do roku. Po trzech kwartałach zysk EBITDA wyniósł 164,3 mln zł, co oznacza wzrost o 164,6 proc. Zysk netto w III kwartale wyniósł 29,0 mln zł i był wyższy rok do roku o 82,6 proc. Jeszcze większy skok odnotowano po 9 miesiącach. Zysk netto w tym okresie wyniósł 118,1 mln zł. To wzrost o 273,9 proc.