SPRAWY PERSONALNE W NOWYCH RĘKACH – STANISŁAW BÓL DYREKTOREM HR ARCELORMITTAL POLAND

Zarząd ArcelorMittal Poland powołał nowego dyrektora personalnego, którym z dniem 1 listopada br. został Stanisław Ból.

Stanisław Ból związany jest z ArcelorMittal Poland od roku 1993. Wtedy rozpoczął pracę w obecnym dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Zaczynał w obszarze kolejowym wielkich pieców i stalowni. Od roku 2009 zajmuje się sprawami personalnymi w spółce Kolprem – jednej ze spółek zależnych ArcelorMittal Poland, a dodatkowo od roku 2015 jest również członkiem zarządu tej spółki. W ArcelorMittal Poland od roku 2015 odpowiadał za dialog społeczny, czyli za współpracę ze związkami zawodowymi. Przed objęciem obecnego stanowiska Stanisław Ból był dyrektorem pracy i relacji pracowniczych firmy.

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczości i zarządzania firmami oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i Business English na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa wydane przez Ministerstwo Skarbu.

Jest również wiceprezesem Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

Stanisław ma kilkuletnie praktyczne doświadczenie w obszarze dialogu społecznego i zarządzania sprawami personalnymi. W imieniu własnym i całego zarządu życzę mu wiele sukcesów w nowej roli – skomentował tę nominację Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.