Aktualności

ARCELORMITTAL PODNOSI CENY WYROBÓW

Największy światowy producent stali ArcelorMittal wystosował list do kontrahentów w którym informuje o konieczności podniesienia cen wyrobów stalowych o 50 rueo za tonę. Jak tłumaczy Amit Sengupta szef marketingu wyrobów długich ArcelorMittal Europe wzrosty cen podyktowany jest wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne w produkcji hutniczej.

Koncern wyjaśnia, żeceny energii osiągnęły rekordowe poziomy w całej Europie. Aktualnie cena energii elektrycznej utrzymuje się w zakresie od 160 euro do 200 eura za 1MWh w porównaniu do standardowej stawki 55 euro. Ceny gazu ziemnego przekroczyły 100 euro za 1MWh w porównaniu do zwyczajowej ceny w okolicach 20 euro za 1MWh.

Podwyżki cen gazu ziemnego i elektryczności zwiększyły koszt wytwarzenia 1 tony stali o 120 euro. Co gorsza wskaźniki wskazują na dalsze wzrosty cen. Dodatkowo zwiększenie powyższych kosztów wpływa na żądania dostawców żelazostopów, wapna itd. odnośnie dopłat. Jednak na te chwilę wpływ  tych żądań jest wyceniany przez ArcelorMittal.

W piśmie do odbiorców koncern zaznacza, że od początku roku koszty emisji dwutlenku węgla zwiększyły się dwukrotnie z 33 euro do 64 euro za tonę emisji, co również wpływa na działalność produkcyjną hut. Dlatego nie jest możliwe aby ArcelorMittal nadal samodzielnie ponosił te koszty i zmuszony jest do przeniesienia ich część na klientów w kwocie 50 euro do tony wyrobów. Jak zaznacza Amit Sengupta: dopłata będzie wycofana jak tylko ceny energii powrócą do normalnych poziomów.